DV a OV certifikáty budou podporovat Certificate Transparency

(1. 12. 2015) Certifikáty s DV a OV ověřením budou brzy podporovat Certificate Transparency. Tato bezpečnostní funkce zajišťuje transparentní publikování a kontrolu vystavených certifikátů. Certificate Transparency zatím podporují pouze EV certifikáty s rozšířeným ověřením, ale vyšší důvěryhodnost brzy získají všechny certifikáty od Symantecu.

O Certificate Transparency

Certificate Transparency je funkce, která znamená ochranu uživatele i majitele domény používající certifikáty. Každý Symantecem vystavený SSL certifikát bude publikován do logů (záznamů), které spravují nezávislé subjekty a které jsou zrcadleny na více místech. Prohlížeč může zkontrolovat, zda-li byl certifikát publikován v tomto seznamu a zda-li není falešný.
Pro uživatele má Certificate Transparency přínos v ochraně proti Man in the Middle útokům s podvrženým certifikátem. Majitelé domén si v Certificate Transparency logu mohou zkontrolovat, zda někdo nevystavil certifikáty i pro jejich doménu.

Datum zapnutí Certificate Transparency u DV a OV

Podpora Certificate Transparency bude pro OV produkty dostupná v lednu 2016 a pro všechny DV produkty potom v únoru 2016.

Jak Certificate Transparency u DV a OV využít a její přínos

Uživatel nemusí podnikat žádné kroky, CA začne záznamy publikovat automaticky. Certificate Transparency pomůže všem typům SSL certifikátů být důvěryhodnější a chrání jejich majitele.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na zákaznickou podporu SSLmarket.