Konference Security 2018

(2.3.2018) SSLmarket se jménem společnosti Zoner software, a.s. zúčastnil a partnersky podpořil už 26. ročník největší české konference věnující se otázkám kybernetické bezpečnosti - Security 2018.

Téměř celá čtvrtina programu byla věnována tématu blížícího se Nařízení o obecné ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, pro které má velký význam i implementace SSL/TLS certifikátů nabízených na SSLmarketu.

Do problematiky GDPR diváky uvedla Miroslava Matoušová z ÚOOÚ. Ta prezentovala svůj praktický pohled na nové nařízení včetně svých osobních zkušenosti z kontrol společností, které ukazují na nejvíce nepochopená místa tohoto nařízení.

Jan Tomíšek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL hovořil o dosažení souladu s nařízením z pohledu zaměstnanců a interní firemní správy dat. Po něm za řečnickým pultem následovala dvojice Jan Minařík a Jaromír Veber, kteří se zaměřili na praktické dopady nařízení a hlavní problémy při dosahování souladu, které znají ze své konzultační praxe.

Z panelové diskuze vyplynulo, že nařízení není tak restriktivní, jak se traduje a ÚOOÚ jako dozorový orgán není hrozbou vysokých pokut, ale naopak nabízí konzultační pomoc správcům. Ti jsou zásadní pro správu osobních údajů a je naivní si myslet, že přesunem dat do cloudu je problém u správce (tedy firem) snadno přenesen na zpracovatele.

Mezi celkově nejzajímavější příspěvky patřil výstup předsedy Pirátů Bartoše, který zde představil modely sociální komunikace jako nástroje manipulace či propagandy v on-line prostředí a zabýval se obranou proti bezpečnostním hrozbám, včetně desinformačních kampaní a tzn. fake news.

Na konferenci promluvili i zahraniční hosté (IBM, Symantec) věnující se zejména novým přístupům k IT bezpečnosti. Představili vlastní řešení ochrany před bezpečnostními riziky. Společným znakem těchto nástrojů je řízení přes cloud, které umožňuje rychlé odhalení hrozeb a rychlou reakci. Cloudová centralizace a učení bezpečnostního softwaru přináší výrazné úspory na bezpečnostním personálu.

K vidění byly i prezentace věnované case studies. Například Pavla Hejduka z ČEZu o systému interního vzdělávání v IT bezpečnosti nebo případová studie řešení přihlašování a řízení přístupu do firemních IT systémů prezentovaná Peterem Koprivou z Tatra banky.

Společnost Zoner software, a.s. přispěla do tomboly konference pěti licencemi Zoner Photo Studio X, které do soutěže věnovala softwarová divize.