Konference Security 2018

17. 4. 2018 | Jindřich Zechmeister

SSLmarket se jménem společnosti Zoner software, a.s. zúčastnil a partnersky podpořil už 26. ročník největší české konference věnující se otázkám kybernetické bezpečnosti - Security 2018.

Téměř celá čtvrtina programu byla věnována tématu blížícího se Nařízení o obecné ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, pro které má velký význam i implementace SSL/TLS certifikátů nabízených na SSLmarketu.

Do problematiky GDPR diváky uvedla Miroslava Matoušová z ÚOOÚ. Ta prezentovala svůj praktický pohled na nové nařízení včetně svých osobních zkušenosti z kontrol společností, které ukazují na nejvíce nepochopená místa tohoto nařízení.

Jan Tomíšek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL hovořil o dosažení souladu s nařízením z pohledu zaměstnanců a interní firemní správy dat. Po něm za řečnickým pultem následovala dvojice Jan Minařík a Jaromír Veber, kteří se zaměřili na praktické dopady nařízení a hlavní problémy při dosahování souladu, které znají ze své konzultační praxe.

Z panelové diskuze vyplynulo, že nařízení není tak restriktivní, jak se traduje a ÚOOÚ jako dozorový orgán není hrozbou vysokých pokut, ale naopak nabízí konzultační pomoc správcům. Ti jsou zásadní pro správu osobních údajů a je naivní si myslet, že přesunem dat do cloudu je problém u správce (tedy firem) snadno přenesen na zpracovatele.

Konference Security 2018. Zdroj: konferencesecurity.cz

Konference Security 2018. Zdroj: konferencesecurity.cz

Mezi celkově nejzajímavější příspěvky patřil výstup předsedy Pirátů Bartoše, který zde představil modely sociální komunikace jako nástroje manipulace či propagandy v on-line prostředí a zabýval se obranou proti bezpečnostním hrozbám, včetně desinformačních kampaní a tzn. fake news.

Na konferenci promluvili i zahraniční hosté (IBM, Symantec) věnující se zejména novým přístupům k IT bezpečnosti. Představili vlastní řešení ochrany před bezpečnostními riziky. Společným znakem těchto nástrojů je řízení přes cloud, které umožňuje rychlé odhalení hrozeb a rychlou reakci. Cloudová centralizace a učení bezpečnostního softwaru přináší výrazné úspory na bezpečnostním personálu.

K vidění byly i prezentace věnované case studies. Například Pavla Hejduka z ČEZu o systému interního vzdělávání v IT bezpečnosti nebo případová studie řešení přihlašování a řízení přístupu do firemních IT systémů prezentovaná Peterem Koprivou z Tatra banky.

Společnost ZONER a.s. přispěla do tomboly konference pěti licencemi Zoner Photo Studio X, které do soutěže věnovala softwarová divize.

Fotogalerii celé akce najdete na webu Security 2018.


Ing. Jindřich Zechmeister
Specialista pro bezpečnostní SSL certifikáty
DigiCert TLS/SSL Professional
e-mail: jindrich.zechmeister(at)zoner.cz