API SSLmarketu pro objednávání certifikátů

SSLmarket podporuje API pro objednávání TLS certifikátů. API umožňuje snadno zadávat objednávky téměř všech certifikátů z naší nabídky. Po vydání je můžete také snadno stáhnout. Níže najdete dokumentaci, která vám pomůže rozjet objednávání certifikátů přes API a ušetřit váš čas!

API vám pomůže zejména pokud objednáváte větší množství certifikátů. Pomůže urychlit objednávání a vy se můžete věnovat tomu, co je pro vaše podnikání opravdu důležité.

Důležité funkce API SSLmarketu

Přes API SSLmarketu (Application Programming Interface) můžete objednávat téměř všechny typy certifikátů, které máme v nabídce (výjimkou jsou pouze produkty, které není možné automatizovat). Stačí odeslat všechny informace ve stejném rozsahu, který požaduje objednávkový formulář na SSLmarketu, a objednávka se založí na vašem účtu. API podporuje všechny parametry certifikátů včetně SANů (dalších domén v certifikátu) .

 • Objednávání všech typů certifikátů (kromě několika výjimek)
 • Snadné stažení certifikátu po vydání
 • Definice všech parametrů objednávky
 • Objednání jedním kliknutím (pomocí nástroje)
 • Urychlení procesů a úspora vašeho času
 • Možnost nastavit výchozí údaje pro vaši firmu

Jak API SSLmarketu využít

API je možné využít dvěma způsoby. Doporučeným způsobem je implementace do vašeho systému či vlastního rozhraní pro objednání certifikátů. K tomu stačí znát informace uvedené níže. Druhý způsob je vhodný pro zákazníky, kteří neumí programovat či nemají k dispozici programátora. Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní třetí strany zadáte snadno objednávku s využitím API, ale bez implementace na straně zákazníka. V důsledku si také velmi urychlíte práci s certifikáty a jejich správu.

Začátky s API SSLmarketu

API SSLmarketu mohou začít používat všichni naši zákazníci. Není potřeba uzavírat žádné smlouvy a zdržovat se formalitami. Stačí, abyste se přihlásili do svého účtu v zákaznické administraci a v nastavení účtu aktivovali "Přístup k účtu přes API". Tím vám bude vygenerován individuální API klíč pro přístup k API SSLmarketu (klíč je vázán k danému zák. účtu). Dokumentaci pak předejte vašemu programátorovi.

Pro volání API využijte následující URL: https://www.sslmarket.cz/api

Autentizace požadavků

Všechny dotazy na API musí mít v hlavičce HTTP dotazu uvedený přístupový autentizační token (X-Auth-Token). Ten naleznete v nastavení účtu poté, co aktivujete 'Přístup k účtu přes API'.

GET /api/order/list HTTP/1.1
Host: sslmarket.cz
X-Auth-Token: {{AUTH_TOKEN}}

Návratové hodnoty

Po úspěšném zavoláním endpointu vrací API stavový HTTP kód odpovědi 2XX. Při neúspěšném volání vrací API stavový kód odpovědi 4XX; v těle odpovědi najdete typ chyby (string) a její popis.

Dostupné funkce API SSLmarketu

Níže naleznete seznam funkcí API, které využijete pro objednání a stažení všech digitálních certifikátů z naší nabídky.

Každá funkce je přístupná přes vlastní endpoint, na který odesíláte požadavek obsahující parametry potřebné pro volání dané funkce. Vstupní parametry se rozlišují na povinné, které musíte v požadavku odeslat, a nepovinné (volitelné). U každé funkce uvedeno její použití, adresa endpointu, popis vstupních a výstupních parametrů a formát odpovědi.

Funkce vrací seznam produktů, které jsou dostupné v API.

GET /product/list
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát odpovědi: application/json

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
products array
.. product_type string Typ produktu. Parametr má hodnotu ssl_certificate nebo client_certificate
.. product_code string Kód produktu
.. title string název produktu
.. type string certifikační autorita
.. validate_type string Typ ověření certifikátu. Parametr má hodnotu dv, ov nebo ev
.. csr_required string Povinné CSR. Parametr má hodnotu true nebo false
.. max_years string Maximální doba platnosti certifikátu
.. min_san_values int Minimální počet SANů
.. max_san_values int Maximální počet SANů

{
  "products": [
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "digicert-standard-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Standard SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "digicert-wildcard",
      "type": "DigiCert",
      "title": "WildCard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "digicert-ev-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "EV SSL",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-geotrust-standard-dv-ssl",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "DV SSL",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-geotrust-wildcard-dv",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "DV SSL Wildcard",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "rapidssl-rapidssl-dv",
      "type": "RapidSSL",
      "title": "RapidSSL DV",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-client-premium-class-1",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Client Premium Class 1",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-123-dv",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL 123 DV",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-client-premium-class-2",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Client Premium Class 2",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "rapidssl-rapidssl-wildcard-dv",
      "type": "RapidSSL",
      "title": "RapidSSL Wildcard DV",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-truebusiness-id-ov",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "TrueBusiness ID OV",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-webserver-ov",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL Webserver OV",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-pro-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site Pro SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-webserver-ov-wildcard",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL Webserver OV Wildcard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-truebusiness-id-ov-wildcard",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "TrueBusiness ID OV Wildcard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-individual-500",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing - Individual (500)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-ev-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site EV SSL",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-truebusiness-id-ev",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "TrueBusiness ID EV",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-webserver-ev",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL Webserver EV",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-individual-2000",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing - Individual (2000)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-pro-ev-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site Pro EV SSL",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-organization-2000",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing Organization (2000)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "quovadis-rsassa-pss-smime",
      "type": "QuoVadis",
      "title": "RSASSA-PSS S/MIME",
      "validate_type": "qv",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-wildcard-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site Wildcard SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-organization-5000",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing Organization (5000)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-pro-ssl-wildcard",
      "type": "Digicert",
      "title": "Secure Site Pro Wildcard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    }
  ]
}
 

Funkce slouží pro přeposlání DCV e-mailu, kterým se ověřuje doména uvedená v objednávce. Bez ověření domény není certifikát vydán. E-mail CA automaticky posílá na sadu adres admin, administrator, hostmaster, postmaster a webmaster na dotčené doméně.

PUT /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/resend
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 202
 • Odpověď je prázdná

Vstupní parametry

Bez vstupních parametrů

Funkce slouží k vložení objednávky na daný zákaznický účet.

POST /order/certificate/{{PRODUCT_CODE}}
 • {{PRODUCT_CODE}} - kód produktu
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 201
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Datový formát odpovědi: application/json

Vstupní parametry

Jméno Typ Povinné Popis
domain string ano název domény, pro kterou má být certifikát vystaven
dns_names array ne Pole domén vložených v SAN
years int ano Platnost certifikátu
csr string ano* CSR request pro certifikát
voucher string ne Slevový kupón
dv_auth_method string ne Způsob ověření vlastníka domény. Přípustné hodnoty jsou Email, FILE nebo DNS. Výchozí hodnota je Email
owner_name string ano jméno vlastníka certifikátu
owner_street string ano ulice vlastníka certifikátu
owner_city string ano město vlastníka certifikátu
owner_zip string ano PSČ vlastníka certifikátu
owner_country string ano dvoupísmenný kód země vlastníka certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
owner_tel string ano telefon vlastníka certifikátu ve tvaru +420.554112554
auth_title string ano
auth_firstname string ano jméno vlastníka certifikátu
auth_lastname string ano příjmení vlastníka certifikátu
auth_tel string ano telefon vlastníka certifikátu ve tvaru +420.554112554
auth_email string ano e-mail vlastníka certifikátu
tech_title string ano
tech_firstname string ano jméno technické osoby certifikátu
tech_lastname string ano příjmení technické osoby certifikátu
tech_email string ano e-mail technické osoby certifikátu
tech_tel string ano telefon technické osoby certifikátu ve tvaru +420.554112554
invoice_name string ano fakturační jméno subjektu certifikátu
invoice_street string ano fakturační ulice subjektu certifikátu
invoice_city string ano fakturační město subjektu certifikátu
invoice_zip string ano fakturační PSC subjektu certifikátu
invoice_country string ano fakturační dvoupísmenný kód země subjektu certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
invoice_email string ano fakturační email certifikátu
invoice_ic string ne fakturační IČO subjektu certifikátu
invoice_dic string ne fakturační DIČ subjektu certifikátu

* Záleží na typu certifikátu

Výstupní parametry

Číslo objednávky je interní označení používané v administraci SSLmarketu; můžete ho použít ve vyhledávání.

Jméno Typ Popis
order_id int Číslo objednávky

Funkce vypíše seznam objednávek na daném zákaznickém účtu.

GET /order/list
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát odpovědi: application/json

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
orders array Pole objednávek
.. order_id int Číslo objednávky
.. product_type string Typ produktu
.. product_code string Kód produktu
.. domain string název domény, pro kterou má být certifikát vystaven
.. dns_names array Pole domén vložených v SAN
.. sans_order_count int Počet SANů vložených v objednávce
.. years int Platnost certifikátu
.. inserted datetime Datum a čas vložení objednávky
.. published datetime Datum a čas vystavení certifikátu
.. expired date Datum konce platnosti certifikátu
.. state string Stav certifikátu

Funkce vypíše detail konkrétní objednávky certifikátu, kterou můžete najít i v zákaznické administraci.

GET /order/order_id/{{ORDER_ID}}
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát odpovědi: application/json

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
product_type string Typ produktu
product_code string Kód produktu
domain string název domény, pro kterou má být certifikát vystaven
dns_names array Pole domén vložených v SAN
sans_order_count int Počet SANů vložených v objednávce
years int Platnost certifikátu
csr string CSR request pro certifikát
certificate_serial_number string Sériové číslo certifikátu
owner_name string jméno vlastníka certifikátu
owner_street string ulice vlastníka certifikátu
owner_city string město vlastníka certifikátu
owner_zip string PSČ vlastníka certifikátu
owner_country string dvoupísmenný kód země vlastníka certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
owner_tel string telefon vlastníka certifikátu ve tvaru +420.554112554
auth_title string
auth_firstname string jméno autorizační osoby certifikátu
auth_lastname string příjmení autorizační osoby certifikátu
auth_tel string telefon autorizační osoby certifikátu ve tvaru +420.554112554
auth_email string e-mail autorizační osoby certifikátu
tech_title string
tech_firstname string jméno technické osoby certifikátu
tech_lastname string příjmení technické osoby certifikátu
tech_email string e-mail technické osoby certifikátu
tech_tel string telefon technické osoby certifikátu ve tvaru +420.554112554
inserted datetime Datum a čas vložení objednávky
published datetime Datum a čas vystavení certifikátu
expired date Datum konce platnosti certifikátu
dv_auth_method string Způsob ověření vlastníka domény. Parametr je v odpovědi obsažen pouze pokud product_type=ssl_certificate
dv_auth_content string Unikátní hodnota pro ověření vlastníka domény. Parametr je v odpovědi obsažen pouze pokud product_type=ssl_certificate a dv_auth_method=DNS nebo dv_auth_method=FILE
state string Stav certifikátu
days_remaining int Zbývající platnost certifikátu (ve dnech). Parametr je v odpovědi pouze u vystavených certifikátů (state=published).
auto_reissue bool Indikuje, zdali bude automaticky spuštěno reissue certifikátu. Parametr je v odpovědi pouze u Multi-year certifikátů.

Tento endpoint slouží k úpravě vybraných parametrů objednávky. Objednávky lze editovat pouze před zažádáním o vystavení certifikátu.

PUT /order/order_id/{{ORDER_ID}}
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát požadavku: application/json

Vstupní parametry

Jméno Typ Povinné Popis
csr string ne CSR request pro certifikát
dv_auth_method string ne Způsob ověření vlastníka domény. Přípustné hodnoty jsou Email, FILE nebo DNS. Výchozí hodnota je Email
owner_name string ne jméno vlastníka certifikátu
owner_street string ne ulice vlastníka certifikátu
owner_city string ne město vlastníka certifikátu
owner_zip string ne PSČ vlastníka certifikátu
owner_country string ne dvoupísmenný kód země vlastníka certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
owner_tel string ne telefon vlastníka certifikátu ve tvaru +420.554112554
auth_title string ne
auth_firstname string ne jméno vlastníka certifikátu
auth_lastname string ne příjmení vlastníka certifikátu
auth_tel string ne telefon vlastníka certifikátu ve tvaru +420.554112554
auth_email string ne e-mail vlastníka certifikátu
tech_title string ne
tech_firstname string ne jméno technické osoby certifikátu
tech_lastname string ne příjmení technické osoby certifikátu
tech_email string ne e-mail technické osoby certifikátu
tech_tel string ne telefon technické osoby certifikátu ve tvaru +420.554112554
invoice_name string ne fakturační jméno subjektu certifikátu
invoice_street string ne fakturační ulice subjektu certifikátu
invoice_city string ne fakturační město subjektu certifikátu
invoice_zip string ne fakturační PSC subjektu certifikátu
invoice_country string ne fakturační dvoupísmenný kód země subjektu certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
invoice_email string ne fakturační email certifikátu
invoice_ic string ne fakturační IČO subjektu certifikátu
invoice_dic string ne fakturační DIČ subjektu certifikátu

Funkce slouží k přegenerování certifikátu a jeho znovuvydání. Používá se typicky při ztrátě privátního klíče a je zdarma. Certifikát vydaný po reissue má stejné parametry a datum expirace jako původní.

POST /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/reissue
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 202

Vstupní parametry

Jméno Povinné Typ Popis
csr ano string CSR request pro certifikát

Funkce slouží ke zrušení běžícího reissue (přegenerování, znovuvydání) certifikátu. Zrušením reissue před dokončením se certifikát dostává zpět do stavu Issued a nový není vydán.

PUT /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/cancel-reissue
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 202
 • Odpověď je prázdná

Vstupní parametry

Bez vstupních parametrů

Funkce revokace certifikátu nevratně zneplatní daný certifikát a nebudete ho moci dále využít. Revokace znamená pozbytí certifikátu bez náhrady a slouží pro případy zneužití (kompromitace) privátního klíče certifikátu.

PUT /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/revoke
 • Dostupné pouze pro produkty DigiCert Client Premium Class 1 a Client Premium Class 2
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 202

Funkce slouží ke stažení vydaného certifikátu ve vybraném formátu, který upřesníte ve vstupním parametru {{FORMAT}}. PEM je textový formát certifikátu v Base64, naopak P7B je formát binární.

GET /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/format/{{FORMAT}}
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • {{FORMAT}} - formát certifikátu
  • pem_server - vrátí koncový (serverový, leaf) certifikát v v textovém formátu Base64.
  • pem_intermediate - vrátí spolu s koncovým certifikátem i intermediate certifikát, který je jeho vydavatelem. Je potřeba pro instalaci certifikátu. Tento formát je vhodný pro Apache, nginx a obecně pro linuxové servery.
  • p7b - vrátí koncový (serverový) certifikát spolu s jeho chainem (intermediate + kořenový certifikát) v binárním formátu P7B (PKCS#7).
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát odpovědi: text/plain

Dekodér CSR slouží k zobrazení informací obsažených v CSR requestu ve formátu Base64. Pomocí dekodéru můžete zjistit, zdali jsou všechny informace uvedeny správně. Výsledkem dotazu je výpis informací obsažených v CSR spolu s veřejným klíčem.

POST /tool/decoder/csr
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Datový formát odpovědi: application/json

Vstupní parametry

Jméno Typ Povinné Popis
csr string ano CSR

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
csr array Pole hodnot
.. subject array
.. .. CN string
.. .. O string
.. .. L string
.. .. ST string
.. .. C string
.. .. OU string
.. pkey array
.. .. length string
.. .. alghoritm string
.. .. pkey string
.. sans array

Dekodér certifikátu funguje podobně jako dekodér CSR; vypíše informace obsažené v certifikátu spolu s veřejným klíčem. Můžete tak snadno zjistit pro jakou doménu (či organizaci) je certifikát vydán. Dekodér zobrazuje i rozšířené informace jako serial number, které jsou unikátní pro každý certifikát a slouží k jednoznačné identifikaci.

POST /tool/decoder/certificate
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Datový formát odpovědi: application/json

Vstupní parametry

Jméno Typ Povinné Popis
certificate string ano Certifikát v Base64

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
certificate array Pole hodnot
.. owner array
.. .. domain string
.. .. organization string
.. .. city string
.. .. locality string
.. .. country string
.. length string
.. alghoritm int
.. pkey array
.. sans array
.. valid_from string
.. valid_to string
.. serial_number string
.. serial_number_hex string

Tento nástroj slouží ke snadnému ověření stavu konkrétního certifikátu. Ten se ověřuje pomocí stavového protokolu OCSP a výsledkem je buď stav Good (tedy platný certifikát), nebo Revoked (odvolaný certifikát).

POST /tool/ocsp
 • Stavový kód HTTP odpovědi: 200
 • Datový formát požadavku: application/json
 • Datový formát odpovědi: application/json

Vstupní parametry

Jméno Typ Povinné Popis
certificate string ano Certifikát ke kontrole v Base64

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
status string Výsledek: good nebo revoked
this_update string Datum posledního updatu
next_update string Datum příštího updatu
záchranný kruh sslmarket

Je toho na vás moc?

Rádi vám s použitím API poradíme, nebo uslyšíme vaši zpětnou vazbu. Neváhejte nám dát vědět.

Napište nám
info@sslmarket.cz
Kontaktní formulář
Zavolejte nám
+420 511 150 150
+420 730 162 600
Byl tento článek pro vás užitečný?