DigiCert Software Trust Manager

DigiCert Software Trust Manager představuje inovativní řešení pro správu a zabezpečení digitálních certifikátů určených k podepisování softwaru. V současném prostředí, kde je kybernetická bezpečnost klíčová, poskytuje tento nástroj centralizovanou platformu jak pro efektivní správu certifikátů, tak pro automatizaci podepisování kódu i pro ochranu proti neoprávněným úpravám. Je ideálním řešením pro vývojářské týmy, velké korporace, nezávislé dodavatele softwaru i bezpečnostní odborníky, kteří chtějí zajistit důvěryhodnost a integritu svého softwaru.

Klíčové funkce DigiCert Software Trust Manageru

Software Trust Manager nabízí uživatelům několik klíčových funkcí, pojďme si je detailněji představit.

Správa certifikátů

DigiCert Software Trust Manager nabízí centralizovanou platformu pro správu digitálních certifikátů. To znamená, že uživatelé mohou snadno přidávat, aktualizovat a monitorovat své certifikáty z jednoho místa. Tento centralizovaný přístup usnadňuje správu certifikátů a zároveň snižuje riziko, že budou ztraceny či nesprávně použity.

Automatizované podepisování kódu

Jednou z nejdůležitějších funkcí Software Trust Manageru je, že umí zautomatizovat proces podepisování kódu. Automatizace zajišťuje, že veškerý software je podepsán správně a včas, čímž se eliminuje pochybení lidského faktoru a je zajištěna integrita aplikace. Tato funkce je zvláště užitečná pro organizace s velkým množstvím softwarových vydání, jejichž manuální podepisování by bylo časově náročné a náchylné k chybám.

Zabezpečení vydávání

Software Trust Manager poskytuje robustní bezpečnostní opatření na ochranu digitálních certifikátů proti neoprávněnému použití. Certifikáty jsou uchovávány v bezpečném prostředí a přístup k nim mají pouze autorizovaní uživatelé. To zajišťuje, že pouze důvěryhodní jednotlivci mohou podepisovat kód jménem organizace, což snižuje riziko kompromitace.

Kompatibilita a integrace

DigiCert Software Trust Manager je navržen tak, aby byl kompatibilní s různými vývojovými a CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) nástroji. To usnadňuje integraci do stávajících pracovních postupů a umožňuje bezproblémové podepisování kódu v rámci vývojového cyklu. Podpora široké škály nástrojů a platforem zajišťuje, že organizace mohou snadno přidat bezpečnostní vrstvy bez nutnosti zásadních změn ve svých procesech.

Pro koho je DigiCert Software Trust Manager vhodný?

Software Trust Manager je pokročilý nástroj, který není vhodný pro jednotlivce či malé firmy. Je určen pro velké týmy a vydavatele softwaru, kterým umožňuje počet certifikátů a podpisů neomezeně škálovat.

Hlavními zájemci o Software Trust Manager jsou zpravidla:

  • Vývojářské týmy - Pro vývojářské týmy, které pravidelně vydávají aktualizace softwaru, je Software Trust Manager nezbytným nástrojem. Pokud vývojáři automatizují a centralizují správu svých certifikátu, uvolní se jim ruce pro kreativnější procesy jako je kódování a vymýšlení inovací, aniž by se museli starat o bezpečností aspekty, které za ně efektivně a kontinuálně řeší Software Trust Manager.
  • Velké korporace - Velké organizace s komplexními IT infrastrukturami a množstvím aplikací ocení schopnost Software Trust Manageru spravovat certifikáty na centrální úrovni. Jejich kontrola je díky tomu jednodušší, čímž se zvyšuje bezpečnost napříč celou organizací.
  • Software poskytovatelé (ISV) - Nezávislí dodavatelé softwaru (Independent Software Vendors - ISVs) potřebují zajistit, aby byly jejich produkty pro koncové uživatele důvěryhodné a bezpečné. DigiCert Software Trust Manager jim poskytuje nástroje k podepisování kódu, které chrání jejich reputaci a zvyšují důvěryhodnost jejich softwarových řešení.
  • Bezpečnostní experti a compliance týmy - Bezpečnostní týmy a odborníci na dodržování předpisů (compliance) potřebují nástroje, které jim pomohou zajistit, aby organizace splňovala všechny relevantní bezpečnostní standardy a předpisy. Software Trust Manager poskytuje nezbytné audity a reportovací funkce, které usnadňují dodržování regulačních požadavků.

DigiCert Software Trust Manager je nezbytným nástrojem pro každou organizaci, která chce zajistit bezpečnost a integritu svého softwaru. Široká škála jeho funkcí a schopnost integrace do stávajících pracovních postupů z něj činí ideální volbu pro vývojářské týmy, velké korporace, nezávislé dodavatele softwaru i bezpečnostní odborníky. S DigiCert Software Trust Managerem mohou organizace mít jistotu, že jejich software je chráněn před neoprávněnými úpravami a že jsou jejich digitální certifikáty spravovány efektivně a bezpečně.

Více informací a zdrojů

Veškeré funkce a výhody Software Trust Manageru nejlépe shrnuje datasheet produktu, který najdete zde.

Nejpodrobnějším zdrojem informací o Software Trust Manageru a jeho použití je samozřejmě oficiální dokumentace. Je veřejná a najdete ji na zde.

Jak Software Trust Manager získat

Nastavení automatizace podpisů a integrace do stávajících procesů je individuální záležitost. Kontaktujte nás a pomůžeme vám najít to nejlepší řešení pro vás na míru.