EV certifikát – zelený řádek důvěry

3. 6. 2013 | Jindřich Zechmeister

K jednoznačné identifikaci zabezpečených stánek slouží EV SSL certifikáty, které v internetovém prohlížeči zobrazují celý adresní řádek výrazně zelenou barvou, a vedle webové adresy je uveden název společnosti daných webových stránek.

Ze všech stran se dozvídáme, že bezpečnost v rámci přenosu citlivých informací na internetu je velmi důležitá. Ne vždy je ale jednoduché rozpoznat, jestli stránky na kterých se právě nacházíme, jsou bezpečné nebo ne.

K jednoznačné identifikaci zabezpečených stánek slouží EV SSL certifikáty, které v internetovém prohlížeči zobrazují celý adresní řádek výrazně zelenou barvou, a vedle webové adresy je uveden název společnosti provozovaných webových stránek. Pomocí EV (Extended Validation) SSL certifikátů tak dochází k jednoznačné identifikaci a ihned poznáte, že jste v bezpečí. Použitím EV certifikátu provozovatel webového projektu deklaruje nejvyšší úroveň kvality služeb a zabezpečení.

Nejvyšší technické zabezpečení a ověření

Z technického hlediska EV SSL certifikáty využívají dnes maximální používanou 256-bit hloubku šifrování dat a před vydáním certifikátu se provádí rozšířené ověření společnosti, pro kterou je certifikát určen. Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti je postup vystavení EV SSL certifikátu důkladnější a z toho důvodu vystavení trvá déle, než u běžného OV certifikátu nebo DV certifikátu.

Zobrazení EV certifikátu v prohlížeči

Internetové prohlížeče informují o návštěvě zabezpečených stránek EV certifikátů zeleným zabarvením adresního řádku.


Pokud chceme o SSL certifikátu zjistit více, je nutné rozkliknout zámeček, kde se zobrazí základní informace o SSL certifikátu (doména, společnost, certifikační autorita, typ šifrování). Kompletní podrobnosti o certifikátu jsou k dispozici následně v odkazu na detail. Zde jsou již k dispozici veškeré informace o SSL certifikátu. Dle typu prohlížeče jsou detaily certifikátu zobrazeny v několika záložkách a záznamy lze jednoduše procházet.

Postup ověření EV certifikátu

Informace o společnosti, pro kterou bude SSL certifikát vystaven, jsou ověřovány z více zdrojů a je vyžadováno případné zaslání ověřených dokumentů. Provádí se kontrola údajů o majiteli domény, pro kterou bude SSL certifikát vystaven, dále se ověřuje společnost žadatele, ověření kontaktní osoby a ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby. Informace o společnosti se ověřují v obchodním rejstříku, kontaktní údaje společnosti ve veřejných telefonních seznamech, majitel domény se ověřuje v dostupných databázích správců domén. Zaměstnanecký poměr kontaktní osoby se ověřuje pomocí dodaného formuláře od certifikační autority, který potvrzuje kompetentní osoba v organizaci (HR manažer, vedoucí). Tato osoba je následně validována telefonním ověřením. Finální ověření je provedeno telefonickým hovorem s osobou pro autorizaci uvedenou v objednávce.

Za použití uvedených bezpečnostních postupů jsou EV certifikáty vystaveny od 5 do 10 pracovních dnů.

EV certifikát si dnes může dovolit každý

Donedávna se jednalo o extrémně drahé SSL certifikáty, které si mohly dovolit pouze velmi bohaté společnosti. Postupem času se cena těchto certifikátů ale snižuje a například certifikační autorita GeoTrust nabízí EV certifikáty za velmi výhodné ceny a jednoznačnou bezpečnost stránek tak dnes může získat každý.

Neváhejte se v případě potřeby obrátit na naši zákaznickou podporu, nově i přes živý online chat.


Ing. Jindřich Zechmeister
Specialista pro bezpečnostní SSL certifikáty
DigiCert TLS/SSL Professional
e-mail: jindrich.zechmeister(at)zoner.cz