S DigiCertem je ověřování snadnější a vystavování rychlejší

31. 10. 2018 | Jindřich Zechmeister

SSLmarket byl v oblasti SSL/TLS certifikátů vždy nejlepším poskytovatelem; jedničkou v  nasazování produktových i technických novinek a zárukou nadstandardních zákaznických služeb. Díky nejvyšší úrovni partnerství s certifikační autoritou se z její strany vždy těšil výhradní podpoře a jinde nevídaným možnostem. Pod záštitou nové infrastruktry CA jsme se však zdokonalili ještě více!

Certifikační autorita DigiCert je lídrem v inovacích a tak se přechod na její systémy projevil pozitivně v každém směru. Došlo k pokrokovým změnám ve zpracování objednávek a vystavování certifikátů. V čem je tedy způsob ověřování OV a EV certifikátů a jejich vystavování pro vás nyní výhodnější?

OV certifikát v řádu minut

Zatímco dříve jste na OV certifikát museli čekat až dva pracovní dny, nyní ho lze získat během pár minut. Podaří-li se certifikační autoritě ověřit e-mailovou adresu žadatele o certifikát (zdrojů pro toto ověření je více a naše podpora vás s nimi ráda seznámí), může dřívější funkci verifikačního hovoru zastoupit e-mail a ověření lze provést online.

Druhým a zároveň posledním krokem z vaší strany je potvrzení uživatelských práv k objednané doméně. Za účelem jejich ověření vám DigiCert na předvolené adresy dané domény automaticky odešle autorizační e-mail. V případě, že by doména MX záznamem nedisponovala, lze ověření realizovat pomocí DNS záznamu či souboru na FTP. Pokud si přejete využít jednu z těchto alternativ, kontaktujte nás.

Prakticky tak budete moci OV certifikát získat díky pouhým dvěma klikům – jedním potvrdíte žádost o certifikát a druhým doménová práva. Pořadí záleží samozřejmě na vás.

EV certifikát v řádu hodin

Časy, kdy bylo pro ověření a vystavení EV certifikátu potřeba počítat až se sedmi pracovními dny, jsou díky nové infrastruktuře DigiCertu nenávratně pryč. Váš nový EV certifikát si můžete nasadit dokonce několik hodin od objednání!

Podmínkou pro vystavení EV certifikátu byl a i nadále zůstává ověřovací hovor. K zavolání ovšem dochází bezprostředně, už vás tedy nečeká žádné vkládání kódů do formulářů. Jako zdroj třetí strany pro nezávislé ověření telefonního čísla DigiCert navíc nově uznává i firemní záznamy Google.  Vyčkávání na reakci autority bylo také učiněno zadost. Den i čas zavolání si totiž můžete určit sami pomocí speciálního odkazu, který obdržíte e-mailem – v případě, že vás DigiCert nezastihne napoprvé. Po takto usnadněné realizaci verifikačního hovoru obdržíte závěrečný schvalovací e-mail.

Potvrzení uživatelských práv k objednané doméně je rovněž součástí zpracování každé objednávky EV certifikátu. Za účelem jejich ověření vám DigiCert na alias adresy dané domény automaticky odešle autorizační e-mail. V případě, že by doména MX záznamem nedisponovala, lze ověření provést jednou z výše uvedených alternativních metod.

Více objednávek se vyplatí

Před přechodem na novou infrastrukturu byl pro vystavení každého certifikátu podmínkou verifikační hovor, byť byla žadatelem stejná společnost. Nebylo tedy nic nezvyklého, pokud musel autorizační kontakt v případě více objednávek absolvovat hovor za každou z nich, a to i pokud byly zprácovávány společně v jeden den. Toto však již naštěstí neplatí.

Na základě již provedené verifikace konkrétní společnosti uchovává autorita ověřené informace po dobu 13 měsíců jak u OV, tak u EV certifikátů. Objednáte-li si tedy během této doby pro vaši společnost a pro stejné firemní údaje další certifikát, byť pro jinou doménu, dojde k jeho vystavení obratem – už za sekundu! Že se toto expresní vystavení týká i objednávek renew snad netřeba zdůrazňovat. S naší funkci autorenew a automatickými platbami z kreditu tak už získání prodlouženého certifikátu opravdu nemůže být snadnější.

Produkty DigiCert hrají prim

Produkty přímo od DigiCertu jsou dokonce ještě svižnější! K jednotlivým agentům certifikační autority míří neprodleně po zažádání. Jsou ověřovacím týmem priorizovány – těší se  přednostnímu zpracování i podpoře po vystavení.

Od Symantecu DigiCert dále převzal prémiovou řadu produktů s označením Secure Site. Tuto řadu koncipuje jako výkladní skříň nových technologií a vylepšení. Hlavní výhodou však zůstává prioritní podpora,  která zajistí nejrychlejší možné zpracování vůbec, jak se u prémiového produktu sluší a patří. Secure Site certifikáty budou bezpochyby nejrychleji ověřovanými i vystavovanými certifikáty na světě.

Péče a rychlost, které vás překvapí

Bez nadsázky můžeme říct, že se role obrátily. Zákazník již nečeká na reakci certifikační autority, je to naopak autorita, která zaujímá aktivní roli a progresivně pracuje na co nejrychlejším vystavení. CA DigiCert zákazníka nezdržuje, je to naopak ona, kdo čeká, aby mohla ověření dokončit.

SSLmarket se právem pyšní titulem Platinum Elite Partner. Poskytujeme služby na té nejvyšší úrovni a vždy s maximem modernizace a automatizace. Certifikáty už nebudete chtít objednávat jinde!