Přesměrování HTTP na HTTPS

Po instalaci certifikátu na server je nutné jeho použití vynutit přesměrováním. V opačném případě web funguje zároveň s HTTP i HTTPS, což stále umožňuje použití nezabezpečeného protokolu. Hlavně je to špatný přístup pro SEO, protože web používá z pohledu vyhledávače dvě adresy. Tento návod vám pomůže přesměrovat web permanentně na HTTPS.

Apache Webserver

Pokud používáte populární webový server Apache, můžete snadno přesměrovat veškerý provoz z nezabezpečeného HTTP na HTTPS. Pokud návštěvník půjde na váš web, bude přesměrován na zabezpečený HTTPS protokol.

Logo Apache Web server

Pokud jste správce serveru, můžete toto nastavení provést v souboru httpd.conf pomocí konfigurace níže. Pokud správcem nejste, a využíváte webhosting, můžete přesměrování vyřešit pomocí souboru .htaccess. Do složky, kterou chcete přesměrovat na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfigurací:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Na serveru je nutné zapnutí modulu mod_rewrite, což však u většiny webhostingů není překážkou.
Pokud nechcete přesměrovat celý web, ale jen jednu konkrétní stránku, použijte tuto konfiguraci:

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

Microsoft IIS 7 a novější

Na Microsoft server můžete při využití webového serveru IIS 7 (a novějším) přesměrovat veškerou komunikaci s pomocí následujícího postupu.

Logo Windows Server 2008 R2

Ke svému fungování vyžaduje Microsoft URL Rewrite Module, který musí být na serveru nainstalován. Náš postup se provádí až po instalaci SSL certifikátu a přiřazení k doméně, s čímž vám pomůže náš videotutoriál Instalace SSL certifikátu na server IIS 7.

V Nastavení SSL vaší Web Site se přesvědčte, že máte vypnutou volbu Požadovat protokol SSL.

Úprava nastavení Web Site v IIS 7
Vložte následující kód do souboru web.config v hlavním adresáři webu, což je hlavní konfigurační XML soubor ASP.NET aplikace. <xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
   <system.webServer>
    <rewrite>
     <rules>
      <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
       <match url="(.*)" />
        <conditions>
        <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
        </conditions>
       <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rule>
     </rules>
    </rewrite>
   </system.webServer>
 </configuration>

Více o konfiguraci tohoto souboru najdete na webu Microsoft MSDN Library.

Poté už jen navštivte vaši doménu http://www.nazev-domeny.cz a vyzkoušejte funkčnost nového přesměrování.

Server nginx

Logo nginx

Chcete-li přesměrovat web na HTTPS na serveru Nginx, přidejte do konfigurace tučně zvýrazněný řádek:

server {
listen 80;
server_name domain.cz www.domain.cz;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 443;
server_name domain.cz www.domain.cz;

ssl on;

[....]
}

V případě potřeby neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu, která vám pomůže s výběrem certifikátu a jakýmkoliv dotazem.

Byl tento článek pro vás užitečný?