Přesměrování HTTP na HTTPS

Apache Webserver

Pokud používáte populární webový server Apache, můžete snadno přesměrovat veškerý provoz z nezabezpečeného HTTP na HTTPS. Pokud návštěvník půjde na váš web, bude přesměrován na zabezpečený HTTPS protokol.

Logo Apache Web server

Pokud jste správce serveru, můžete toto nastavení provést v souboru httpd.conf pomocí konfigurace níže. Pokud správcem nejste, a využíváte webhosting, můžete přesměrování vyřešit pomocí souboru .htaccess. Do složky, kterou chcete přesměrovat na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfigurací:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Na serveru je nutné zapnutí modulu mod_rewrite, což však u většiny webhostingů není překážkou.
Pokud nechcete přesměrovat celý web, ale jen jednu konkrétní stránku, použijte tuto konfiguraci:

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

Microsoft IIS 7 a IIS 8

Na Microsoft serveru můžete při využití webového serveru IIS přesměrovat veškerou komunikaci s pomocí následujícího postupu.

Logo Windows Server

Ke svému fungování vyžaduje Microsoft URL Rewrite Module, který musí být na serveru nainstalován. Náš postup se provádí až po instalaci SSL certifikátu a přiřazení k doméně, s čímž vám pomůže náš videotutoriál Instalace SSL certifikátu na server IIS 7.

V Nastavení SSL vaší Web Site se přesvědčte, že máte vypnout volbu Požadovat protokol SSL.

Úprava nastavení Web Site v IIS 7
Vložte následující kód do souboru web.config v hlavním adresáři webu, což je hlavní konfigurační XML soubor ASP.NET aplikace. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <configuration>
  <system.webServer>
   <rewrite>
    <rules>
     <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions>
       <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rule>
    </rules>
   </rewrite>
  </system.webServer>
 </configuration>
Více o konfiguraci tohoto souboru najdete na webu Microsoft MSDN Library.

Poté už jen navštivte vaši doménu http://www.nazev-domeny.cz a vyzkoušejte funkčnost nového přesměrování.

nginx

Logo nginx

Pro přesměrování na serveru nginx přidejte tučný řádek do konfigurace serveru:

server {
listen 80;
server_name nazev-domeny.cz www.nazev-domeny.cz;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}

server {
listen 443;
server_name my.domain.com;

ssl on;

[....]
}

V případě potřeby neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu, která vám pomůže s výběrem certifikátu a jakýmkoliv dotazem.