Osobní certifikáty (S/MIME)

Osobní certifikáty (Personal ID, S/MIME) slouží pro potvrzení identity osob a pro elektronickou komunikaci (elektronický podpis). Zpráva podepsaná osobním certifikátem dokládá nejen původ, autorství a neměnnost, ale také identitu odesilatele, která ověřena a uvedena v osobním certifikátu.

S/MIME protokol je určeny pro elektronický podpis a podepisování dokumentů. Název protokolu se také používá pro označení kategorie certifikátů pro elektronický podpis.

Cettifikáty uvedené v této kategorii můžete používat pro podepisování nebo šifrování e-mailů, dokumentů a samozřejmě pro autentizaci své osoby.

Osobní certifikáty (S/MIME)

Nabídku připravujeme na Q3 2018