Dekodér certifikátů a CSR

V tomto nástroji můžete dekódovat vydaný certifikát či CSR (žádost o certifikát, request) v textové podobě (Base64) a podívat se na informace v nich uvedené a jejich další parametry.

CSR získáte od vašeho správce severu, webhostingu, nebo ho můžete spolu s privátním klíčem vygenerovat v naší administraci. Více se o žádosti o certifikát dozvíte v článku nápovědy o CSR.

Kontrola CSR