Vytvoření CSR v OpenSSL

Tento nástroj vám pomůže vytvořit příkaz pro vygenerování CSR na vašem serveru pomocí OpenSSL.

Zadejte správné informace pro CSR, vyberte algoritmus klíče (RSA/ECC) a vytvořený příkaz si následně zkopírujte do OpenSSL. Jednodušší to už být nemůže. Obsah CSR si můžete zkontrolovat v Dekodéru CSR a certifikátů.

Vytvoření CSR