Shoda privátního klíče (nebo CSR) s certifikátem

Nástroj slouží k porovnání shody privátního klíče (nebo CSR) s certifikátem. Můžete si snadno ověřit, zdali privátní klíč (nebo CSR) sedí k danému certifikátu. Nástroj podporuje RSA i ECC klíče.

Do polí zadávejte certifikát i privátní klíč (nebo CSR) v textové podobě (Base64) a nic neodmazávejte. Privátní klíč nesmí být zašifrovaný ani chráněný heslem (passphrase).

Shoda privátního klíče (nebo CSR) s certifikátem