Podepisování dokumentů s Document Signing certifikátem

Použití Document Signing certifikátů je snadné - fungují přímo v software ve kterém dokumenty vytváříte. Podepisovat můžete například v Adobe PDF, Microsoft Office, OpenOffice či LibreOffice.

Podepisování dokumentů Document Signing certifikátem

Po dokončení objednávky certifikátu vám bude od DigiCertu doručen token a můžete ho začít používat. V programu určeném pro vytváření kancelářských dokumentů pouze vyvoláte dialog podpisu a potvrdíte ho. Nově podepsaný dokument můžete hned poslat adresátovi a ten bude vědět od koho pochází a že nebyl od podepsání změněn.

Tato nápověda pokrývá podepisování v programech (klikněte pro skok na danou sekci):

Podepisování v Adobe Readeru

Dokument určený k podpisu otevřete v Adobe Readeru (pro digitální podepisování nepotřebujete placenou verzi). V pravém panelu nástrojů klikněte na volbu Více nástrojů a v kompletním přehledu otevřete nabídku Certifikáty.

Podpis v Adobe Reader
Klikněte na Více nástrojů.
Podpis v Adobe Reader
A vyberte možnost Certifikáty.
Pak uvidíte nad dokumentem lištu pro podepisování a kliknutím na Digitálně podepsat vyvoláte dialog podepisování.

Podpis v Adobe Reader
V horní liště klikněte na Digitálně podepsat.

Kurzor se změní na křížek pro výběr oblasti pro zobrazení pole podpisu. Vyberte oblast, ve které chcete podpis zobrazit. Po uvolnění výběru vyberete v dialogu žádoucí certifikát, potvrdíte náhled podpisu a nakonec budete požádáni o uložení nově podepsaného dokumentu.

Podpis v Adobe Reader
Vyberte v dokumentu oblast pro umístění podpisu.

Po vybrání oblasti budete vyzváni ke zvolení certifikátu pro podpis.

Podpis v Adobe Reader
Vyberte oblast, kde bude zobrazen podpis.

Před potvrzením podpisu uvidíte náhled jak bude zobrazen s použitím vybraného podpisového certifikátu.

Podpis v Adobe Reader
Před podepsáním uvidíte náhled podpisu.

Váš dokument je nyní podepsán, což uvidí každý čtenář či příjemce dokumentu po jeho otevření v horní liště Adobe Readeru (detaily jsou v Panelu podpisy v levé liště, viz následující sekce).

Podpis v Adobe Reader
Podepsaný dokument s platným podpisem.

Podepisování ve Wordu

Dokument určený k podpisu otevřete v Microsoft Wordu. V horním pruhu klikněte na levou nabídku Soubor a v zobrazeném dialogu Informace vyberte možnost Zamknout dokument.

Zobrazí se více možností včetně volby Přidat digitální podpis

Podpis ve Wordu
Přidání podpisu.

Zvolte tuto možnost a objeví se dialog pro potvrzení podpisu. Pokud váš podpisový certifikát není vybrán, klikněte na Změnit a vyberte správný certifikát pro podpis. Po potvrzení dialogu bude do souboru vložen podpis a budete vyzvání k jeho uložení. Můžete doplnit dodatečné informace jako poznámku.

Podpis ve Wordu
Potvrzení podpisu před podepsáním.
Podpis ve Wordu
Volba certifikátu pro podpis, pokud je jich v systému více.

Dokument je po podepsání označen jako konečný; jakákoliv změna v dokumentu zruší jeho digitální podpis (bude z dokumentu odebrán).

Podpis ve Wordu
Podepsaný dokument ve Wordu.

Podepisování v Open/LibreOffice

Dokument určený k podpisu otevřete ve Writeru. V menu klikněte na nabídku Soubor a na položku Elektronické podpisy.

Zobrazí se okno Elektronické podpisy. Je prázdné, proto klikněte na Podepsat dokument. To vyvolá dialog výběru podpisových certifikátů

Podpis v Open/LibreOffice
Přidání podpisu.

Zvolte certifikát, který chcete pro podpis použít a tím se vrátíte zpět do přehledu Elektronických podpisů. Dokument je nyní podepsán certifikátem, který vidíte v okně.

Podpis v Open/LibreOffice
Potvrzení podpisu před podepsáním.
Podpis v Open/LibreOffice
Volba certifikátu pro podpis, pokud je jich v systému více.

Dialog můžete zavřít, dokument je podepsán; jakákoliv změna v dokumentu zruší jeho digitální podpis (bude z dokumentu odebrán).

Podpis v Open/LibreOffice
Podepsaný dokument v LibreOffice.

Jak vypadá podepsaný dokument a vložený podpis

Na obrázcích níže vidíte praktickou ukázku podpisu kancelářského dokumentu.

Podpis v Adobe Reader
Podpis v Adobe Reader.
 
Podpis ve Wordu
Podpis ve Wordu.
Byl tento článek pro vás užitečný?