Informace k EET na SSLmarketu

(22.2.2017) Od 1.3.2017 musí ZONER software, a.s., plnit zákonnou povinnost vystavit účtenku ke každé transakci, která podle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) spadá do EET. Přinášíme informace o způsobu plnění této povinnosti..

V souladu se zákonem o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží každý zákazník elektronickou účtenku, kterou bude mít k dispozici ve svém zákaznickém účtu. Daňový doklad bude na přijatou platbu vystaven následně do 15 dnů (stejně, jak je tomu nyní).

Obchodní podmínky SSLmarketu, které zákazník akceptuje při každé objednávce, budou doplněny o souhlas s poskytnutím účtenky v elektronické podobě (viz výše) a v této nové podobě budou platit od 1.3.2017. K jiné úpravě v obchodních podmínkách nedochází.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu.