Představujeme nový nástroj – Private Key Matcher

(13.3.2019) Nástroje pro správu SSL/TLS certifikátu jsme doplnili o private key/csr matcher k ověření shody privátního klíče (či CSR) s certifikátem.

Nabídka nástrojů pro správu SSL/TLS certifikátů je nyní kompletní - díky tzv. Private Key Matcher, se kterým si můžete ověřit, zda Vámi uložený privátní klíč odpovídá vystavenému certifikátu. Nástroj můžete využít rovněž pro kontrolu shody certifikátu s CSR.

Matcher podporuje RSA i ECC klíče a po CSR dekodéru a ověřovači instalace se jedná o náš již třetí nástroj pro správu certifikátů. Na SSLmarketu najdete pro práci s certfikáty vše, co potřebujete.