Seznamte se se změnami ověření domén, které brzy přijdou

(1. 9. 2021) Podzim 2021 přináší přísnější pravidla pro ověření domén, které vynutilo CAB fórum. Toto sdružení certifikačních autorit a prohlížečů schvaluje společné a závazné podmínky pro ověřování a vydávání důvěryhodných TLS certifikátů.

Změna u FILE ověření domény

S účinností od 15. listopadu 2021 je mírně omezeno ověřování domén pomocí FILE metody (soubor na FTP). Tato metoda bude nově vyžadovat ověření plně kvalifikovaných doménových jmen (FQDN). Znamená to, že nebude možné ověřit subdoménu pomocí nadřazené domény, jak to bylo doposud. Bude nutné ověřit subdoménu přesně v tom tvaru, v jakém je uvedena v certifikátu.

FILE metodu též nebude možné využít pro Wildcard certifikáty.

Kratší platnost ověření domény

S účinností od 27. 9. 2021 bude zkrácena maximální platnost ověření domény na 397 dní, tedy na dobu maximální platnosti certifikátu. Toto pravidlo se vztahuje k OV a EV certifikátům, u kterých se domény ověřují vždy pro konkrétní ověřenou organizaci a mají trvalou platnost. Nikoliv k DV certifikátům, které vyžadují opakované ověření domény a doména se tedy musí ověřit vždy znovu.