SSLmarket nositelem dalšího významného ocenění – díky vám!

Logo certifikační autority DigiCert (24.10.2018) Na letošním setkání certifikační autority DigiCert a jejích partnerů byly jako každý rok udělovány významné ceny. Za pobočku SSLmarket získal Zoner Software ocenění zvané Million Dollar Award a ještě více tak upevnil svou pozici jakožto jednoho z největších partnerů v celé Evropě.

Naše partnerská CA pro své představitele a spolupracující společnosti pravidelně pořádá setkání zvané roundtable. Tento rok byli zástupci našeho SSLmarketu pozváni do dalekého Reykjavíku, odkud se vraceli s významným oceněním Million Dollar Award. Potvrdili jsme tak naši pozici coby předního partnera DigiCertu. Jak název napovídá, cenu jsme získali na základě našeho obratu, kterého jsme dosáhli díky vám. Za vaši přízeň vám děkujeme.