ZONER software, a.s. se mění na ZONER a.s.

(21.6.2022) Mateřská společnost SSLmarketu změnila svůj název. Nově je registrována jako ZONER a.s. Všechny ostatní údaje zůstávají v platnosti.

Název naší společnosti ZONER software, a.s. byl oficiálně zkrácen na ZONER a.s. Pod tímto názvem je společnost nyní vedena i v obchodním rejstříku. Veškeré další identifikační údaje a kontakty jako IČ, DIČ, adresa sídla, telefonní čísla, poštovní a e-mailové adresy či bankovní spojení zůstávají v platnosti. V následujících dnech upravíme název na daňových dokladech, v obchodních podmínkách a dalších dokumentech.

Vy, naši zákazníci, nemusíte v souvislosti s touto změnou činit žádná opatření.