Ověření SSL/TLS certifikátu na serveru

Ověření SSL/TLS

Chybějící či špatný certifikát CA (Intermediate certifikát). Certifikát není na serveru nastaven zcela správně a na mobilních zařízeních může způsobovat chybu.

Více informací o intermediate certifikátech najdete v článku Intermediate certifikáty a jejich instalace.

Míra vaší důvěryhodnosti je: Zvyšte vaši důvěryhodnost
nyní se
slevou 10 %

TLS certifikát

Ověřovaná doména: ledme.cz
Common name certifikátu (CN): www.ledme.cz
SAN: www.ledme.cz, ledme.cz,
Typ certifikátu: DV - doménové ověření
Vlastník certifikátu (O): Chcete mít v certifikátu název vaší společnosti?
CT enabled:
OCSP: ERROR: No Status found.
IP: 89.221.213.48

Platnost certifikátu

Platí od: 27. 10. 2020
Platí do: 28. 11. 2021

Certifikační autorita

Název CA (CN): RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
Společnost (O): DigiCert Inc
Země (C): US

Spojení

Algoritmus veřejného klíče: RSA
Délka veřejného klíče: 2048 bitů

Certifikát 1:

Název: /CN=www.ledme.cz
Vydavatel (CN): RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
keyUsage: Digital Signature, Key Encipherment
authorityKeyIdentifier: keyid:A4:8D:E5:BE:7C:79:E4:70:23:6D:2E:29:34:AD:23:58:DC:F5:31:7F
basicConstraints: CA:FALSE
Platí od: 27. 10. 2020
Platí do: 28. 11. 2021

name: /CN=www.ledme.cz
subject:
CN: www.ledme.cz
hash: dcaf4a78
issuer:
C: US
O: DigiCert Inc
CN: RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
version: 2
serialNumber: 12801691302141122743904192517212125935
serialNumberHex: 09A1841C9F9BDC42F8E10F14CD7ABAEF
validFrom_time_t: 27. 10. 2020
validTo_time_t: 28. 11. 2021
signatureTypeSN: RSA-SHA256
signatureTypeLN: sha256WithRSAEncryption
signatureTypeNID: 668
extensions:
subjectAltName: DNS:www.ledme.cz, DNS:ledme.cz
basicConstraints: CA:FALSE
keyUsage: Digital Signature, Key Encipherment
crlDistributionPoints: Full Name: URI:http://crl3.digicert.com/RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crl Full Name: URI:http://crl4.digicert.com/RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crl
certificatePolicies: Policy: 2.16.840.1.114412.1.2 CPS: https://www.digicert.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1
extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
authorityKeyIdentifier: keyid:A4:8D:E5:BE:7C:79:E4:70:23:6D:2E:29:34:AD:23:58:DC:F5:31:7F
subjectKeyIdentifier: 0B:E6:DC:CA:7D:24:BF:3C:DD:E7:E6:1D:27:7A:D6:94:6D:9D:FC:31
authorityInfoAccess: OCSP - URI:http://ocsp.digicert.com CA Issuers - URI:http://cacerts.digicert.com/RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crt
ct_precert_scts: Signed Certificate Timestamp: Version : v1 (0x0) Log ID : F6:5C:94:2F:D1:77:30:22:14:54:18:08:30:94:56:8E: E3:4D:13:19:33:BF:DF:0C:2F:20:0B:CC:4E:F1:64:E3 Timestamp : Oct 27 15:29:04.601 2020 GMT Extensions: none Signature : ecdsa-with-SHA256 30:45:02:20:1F:2C:69:62:F6:4A:9E:7A:E9:A7:CF:B3: CA:37:60:74:98:35:28:B0:4C:58:56:8F:A3:21:A0:A7: AB:51:41:EC:02:21:00:E1:33:87:4A:48:32:85:84:80: 8D:EA:45:0E:F8:98:F1:60:55:F8:CF:03:4E:67:78:9E: 4A:FD:F8:33:CE:9A:B1 Signed Certificate Timestamp: Version : v1 (0x0) Log ID : 5C:DC:43:92:FE:E6:AB:45:44:B1:5E:9A:D4:56:E6:10: 37:FB:D5:FA:47:DC:A1:73:94:B2:5E:E6:F6:C7:0E:CA Timestamp : Oct 27 15:29:04.688 2020 GMT Extensions: none Signature : ecdsa-with-SHA256 30:46:02:21:00:ED:70:C5:98:88:A8:83:1B:AD:55:44: 20:F2:42:B6:1C:DD:07:35:E0:03:B9:75:78:FE:E0:F2: B6:C5:65:80:82:02:21:00:84:CD:42:38:73:68:A1:7D: 08:D1:60:D7:7E:73:20:CD:11:1C:26:E8:18:93:DA:F7: 9A:AB:E8:9D:12:75:08:26

Certifikát 2:

Název: /CN=www.ledme.cz
Vydavatel (CN): RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
keyUsage: Digital Signature, Key Encipherment
authorityKeyIdentifier: keyid:A4:8D:E5:BE:7C:79:E4:70:23:6D:2E:29:34:AD:23:58:DC:F5:31:7F
basicConstraints: CA:FALSE
Platí od: 27. 10. 2020
Platí do: 28. 11. 2021

name: /CN=www.ledme.cz
subject:
CN: www.ledme.cz
hash: dcaf4a78
issuer:
C: US
O: DigiCert Inc
CN: RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
version: 2
serialNumber: 12801691302141122743904192517212125935
serialNumberHex: 09A1841C9F9BDC42F8E10F14CD7ABAEF
validFrom_time_t: 27. 10. 2020
validTo_time_t: 28. 11. 2021
signatureTypeSN: RSA-SHA256
signatureTypeLN: sha256WithRSAEncryption
signatureTypeNID: 668
extensions:
subjectAltName: DNS:www.ledme.cz, DNS:ledme.cz
basicConstraints: CA:FALSE
keyUsage: Digital Signature, Key Encipherment
crlDistributionPoints: Full Name: URI:http://crl3.digicert.com/RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crl Full Name: URI:http://crl4.digicert.com/RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crl
certificatePolicies: Policy: 2.16.840.1.114412.1.2 CPS: https://www.digicert.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1
extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
authorityKeyIdentifier: keyid:A4:8D:E5:BE:7C:79:E4:70:23:6D:2E:29:34:AD:23:58:DC:F5:31:7F
subjectKeyIdentifier: 0B:E6:DC:CA:7D:24:BF:3C:DD:E7:E6:1D:27:7A:D6:94:6D:9D:FC:31
authorityInfoAccess: OCSP - URI:http://ocsp.digicert.com CA Issuers - URI:http://cacerts.digicert.com/RapidSSLTLSDVRSAMixedSHA2562020CA-1.crt
ct_precert_scts: Signed Certificate Timestamp: Version : v1 (0x0) Log ID : F6:5C:94:2F:D1:77:30:22:14:54:18:08:30:94:56:8E: E3:4D:13:19:33:BF:DF:0C:2F:20:0B:CC:4E:F1:64:E3 Timestamp : Oct 27 15:29:04.601 2020 GMT Extensions: none Signature : ecdsa-with-SHA256 30:45:02:20:1F:2C:69:62:F6:4A:9E:7A:E9:A7:CF:B3: CA:37:60:74:98:35:28:B0:4C:58:56:8F:A3:21:A0:A7: AB:51:41:EC:02:21:00:E1:33:87:4A:48:32:85:84:80: 8D:EA:45:0E:F8:98:F1:60:55:F8:CF:03:4E:67:78:9E: 4A:FD:F8:33:CE:9A:B1 Signed Certificate Timestamp: Version : v1 (0x0) Log ID : 5C:DC:43:92:FE:E6:AB:45:44:B1:5E:9A:D4:56:E6:10: 37:FB:D5:FA:47:DC:A1:73:94:B2:5E:E6:F6:C7:0E:CA Timestamp : Oct 27 15:29:04.688 2020 GMT Extensions: none Signature : ecdsa-with-SHA256 30:46:02:21:00:ED:70:C5:98:88:A8:83:1B:AD:55:44: 20:F2:42:B6:1C:DD:07:35:E0:03:B9:75:78:FE:E0:F2: B6:C5:65:80:82:02:21:00:84:CD:42:38:73:68:A1:7D: 08:D1:60:D7:7E:73:20:CD:11:1C:26:E8:18:93:DA:F7: 9A:AB:E8:9D:12:75:08:26

Certifikát 3:

Název: /C=US/O=DigiCert Inc/CN=RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
Vydavatel (CN): DigiCert Global Root CA
extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
keyUsage: Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
authorityKeyIdentifier: keyid:03:DE:50:35:56:D1:4C:BB:66:F0:A3:E2:1B:1B:C3:97:B2:3D:D1:55
basicConstraints: CA:TRUE, pathlen:0
Platí od: 16. 07. 2020
Platí do: 01. 06. 2023

name: /C=US/O=DigiCert Inc/CN=RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
subject:
C: US
O: DigiCert Inc
CN: RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1
hash: 48f7227e
issuer:
C: US
O: DigiCert Inc
OU: www.digicert.com
CN: DigiCert Global Root CA
version: 2
serialNumber: 10094920634610845175072226827329899116
serialNumberHex: 07983603ADE39908219CA00C27BC8A6C
validFrom_time_t: 16. 07. 2020
validTo_time_t: 01. 06. 2023
signatureTypeSN: RSA-SHA256
signatureTypeLN: sha256WithRSAEncryption
signatureTypeNID: 668
extensions:
basicConstraints: CA:TRUE, pathlen:0
keyUsage: Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
crlDistributionPoints: Full Name: URI:http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl Full Name: URI:http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
certificatePolicies: Policy: X509v3 Any Policy CPS: https://www.digicert.com/CPS User Notice: Explicit Text: Any use of this Certificate constitutes acceptance of the Relying Party Agreement located at https://www.digicert.com/rpa-ua
extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
authorityKeyIdentifier: keyid:03:DE:50:35:56:D1:4C:BB:66:F0:A3:E2:1B:1B:C3:97:B2:3D:D1:55
subjectKeyIdentifier: A4:8D:E5:BE:7C:79:E4:70:23:6D:2E:29:34:AD:23:58:DC:F5:31:7F
authorityInfoAccess: OCSP - URI:http://ocsp.digicert.com

Certifikát 4:

Název: /C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
Vydavatel (CN): DigiCert Global Root CA
keyUsage: Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
authorityKeyIdentifier: keyid:03:DE:50:35:56:D1:4C:BB:66:F0:A3:E2:1B:1B:C3:97:B2:3D:D1:55
basicConstraints: CA:TRUE
Platí od: 10. 11. 2006
Platí do: 10. 11. 2031

name: /C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
subject:
C: US
O: DigiCert Inc
OU: www.digicert.com
CN: DigiCert Global Root CA
hash: 3513523f
issuer:
C: US
O: DigiCert Inc
OU: www.digicert.com
CN: DigiCert Global Root CA
version: 2
serialNumber: 10944719598952040374951832963794454346
serialNumberHex: 083BE056904246B1A1756AC95991C74A
validFrom_time_t: 10. 11. 2006
validTo_time_t: 10. 11. 2031
signatureTypeSN: RSA-SHA1
signatureTypeLN: sha1WithRSAEncryption
signatureTypeNID: 65
extensions:
basicConstraints: CA:TRUE
keyUsage: Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
authorityKeyIdentifier: keyid:03:DE:50:35:56:D1:4C:BB:66:F0:A3:E2:1B:1B:C3:97:B2:3D:D1:55
subjectKeyIdentifier: 03:DE:50:35:56:D1:4C:BB:66:F0:A3:E2:1B:1B:C3:97:B2:3D:D1:55