Výběr SSL certifikátu podle ověření

SSL certifikáty od certifikačních autorit jsou vystavovány podle předem daných pravidel a doporučení. Aby fungoval princip důvěryhodnosti a byla zajištěna bezpečnost, musí projít každý certifikát ověřovacím procesem, než dojde k jeho vystavení.

Ověřovací proces SSL certifikátů se dělí do tří základních skupin - doménové (DV), organizační (OV) a rozšířené ověření (EV). Na základě vybraného způsobu ověření se odvíjí doba vystavení, zobrazení informací v internetových prohlížečích a také cena za SSL certifikát. V případě že si nebudete vědět rady, naši zkušení pracovníci rádi poradí při výběru vhodného typu SSL certifikátu.

Ověření domény (Domain Validation)

Cenově nejdostupnější SSL certifikáty, které pro svoje ověření používají pouze základní ověření na úrovni domény, kdy je zasílán pouze verifikační e-mail. Obrovskou výhodou DV certifikátů je jejich rychlé vystavení, které může být provedeno během několika minut.

DV SSL certifikáty doporučujeme používat u projektů, kde je kladen důraz na rychlost získání certifikátu, účelnost zabezpečení a výhodnou cenu. Jeho uplatnění je prakticky ve všech oblastech vyžadující SSL komunikaci, převážně však v intranetovém použití, interních systémech nebo u menších webových projektů, kde se nevyžaduje ověření společnosti, pro kterou byl SSL certifikát vystaven.

  • Ceník
  • Proces ověření
  • Podpora prohlížečů
SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena CA Ověření Podpora
SAN/UC
Vystavení
(od)
Platnost
(roky)
Objednat
RapidSSL 349 Kč $59 DV NE 2 minut 1-3 KoupitDetail
RapidSSL Wildcard 3 163 Kč $249 DV NE 2 minut 1-3 KoupitDetail
Thawte SSL 123 1 397 Kč $149 DV NE 10 minut 1-3 KoupitDetail
Thawte SSL 123 Wildcard 5 830 Kč $749 DV NE 10 minut 1-3 KoupitDetail
GeoTrust QuickSSL Premium 1 330 Kč 149 $ DV 4 10 minut 1-3 KoupitDetail
QuickSSL Premium Wildcard 6 663 Kč 479 $ DV Ne 10 minut 1-3 KoupitDetail

Ceny uvedené bez DPH.

Proces ověření

Proces vystavení SSL certifikátu spočívá v zaslání e-mailové zprávy na předem vybraný e-mail domény ze žádosti o SSL certifikát (admin, administrator, hostmaster, webmaster, postmaster), popřípadě na e-mailovou adresu majitele domény (čerpá se z údajů registrů domén, v případě domény CZ z registru sdružení CZ.NIC). V obdržené e-mailové zprávě stačí pouze odsouhlasit veškeré údaje o žádaném SSL certifikátu a proces ověření je dokončen s následným vystavením SSL certifikátu, který je zaslán na technický kontakt žadatele.

Zobrazení v prohlížeči

Díky ověření pomocí potvrzení zaslaného e-mailu na vybranou adresu domény jsou informace v prohlížeči velmi omezené.

Zobrazení certifikátu s DV ověřením v adresním řádku prohlížeče
Detail certifikátu s DV ověřenímv prohlížeči

Ověření společnosti (Organization Validation)

SSL certifikáty, u kterých dochází při procesu ověření ke kompletní identifikaci společnosti, pro kterou je SSL certifikát vystaven. Ověření společnosti zdůrazňuje důvěryhodnost provozovatele www projektu, návštěvník má možnost kdykoliv si provozovatele stránek ověřit. Certifikáty jsou poměrně rychle vystavovány, v běžném případě je ověřovací proces dokončen během několika pracovních dnů.

OV SSL certifikáty nachází využití v komerčních webových projektech, jako jsou například e-shopy, rezervační systémy, nebo jakékoliv jiné webové projekty, kde je díky vyššímu stupni ověření SSL certifikátu deklarován provozovatel stránek.

  • Ceník
  • Proces ověření
  • Podpora prohlížečů
SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena CA Ověření Podpora
SAN/UC
Vystavení
(od)
Platnost
(roky)
Objednat
Thawte Web Server 2 497 Kč $199 OV 1-250 2 dnů 1-3 KoupitDetail
Symantec Secure Site 7 000 Kč 399 $ OV 1-250 2 dnů 1-3 KoupitDetail
Symantec Secure Site Pro 19 997 Kč 995 $ OV 1-250 2 dnů 1-3 KoupitDetail
GeoTrust True BusinessID 2 463 Kč 199 $ OV 4-250 2 dnů 1-3 KoupitDetail
Geotrust True B.ID Wildcard 9 563 Kč 499 $ OV NE 2 dnů 1-3 KoupitDetail
Thawte Web Server Wildcard 9 997 Kč $599 OV NE 2 dnů 1-3 KoupitDetail
Symantec Secure Site Wildcard 41 663 Kč 1599 $ OV NE 2 dnů 1-3 KoupitDetail
Symantec Secure Site Pro Wildcard 91 667 Kč 4975 $ OV NE 2 dnů 1-3 KoupitDetail

Ceny uvedené bez DPH.

Proces ověření

Proces vystavení SSL certifikátu je zcela manuální a spočívá v ověření údajů o majiteli domény, pro kterou bude SSL certifikát vystaven, dále v ověření společnosti žadatele a telefonickém ověření kontaktní osoby. Informace o společnosti se ověřují v obchodním rejstříku, kontaktní údaje společnosti ve veřejných telefonních seznamech, majitel domény se ověřuje v dostupných databázích správců domén. Finální ověření se provádí telefonickým hovorem s osobou pro autorizaci uvedenou v objednávce.
Pokud certifikační autorita není schopna některé informace veřejně dohledat, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů. Vystavení certifikátu se tak prodlužuje o dobu dodatečného ověřování.

Zobrazení v prohlížeči

Díky kompletní identifikaci společnosti, pro kterou je SSL certifikát vystaven, má návštěvník možnost kdykoliv si provozovatele stránek ověřit a důvěřovat mu.

Zobrazení certifikátu s OV ověřením v adresním řádku prohlížeče
Detail certifikátu s OV ověřením v prohlížeči

Rozšířené ověření (Extended Validation)

EV SSL certifikáty nabízejí uživatelsky nejbezpečnější formu komunikace, neboť zabezpečené webové stránky jsou v prohlížečích jednoznačně identifikovány výraznou zelenou barvou adresního řádku s informacemi o společnosti a certifikační autoritě. Získáním EV SSL certifikátu každý provozovatel webového projektu deklaruje, že mu záleží na internetové bezpečnosti a že chce patřit mezi top společnosti využívající tyto certifikáty.

SSL certifikát s rozšířeným ověřením (EV) nachází využití u projektů s požadavkem na nejvyšší stupeň důvěryhodnosti, typicky v bankovním a finančním sektoru a ve všech webových projektech, kde je kladen požadavek na nejvyšší stupeň ověření a zabezpečení.

  • Ceník
  • Proces ověření
  • Podpora prohlížečů
SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena CA Ověření Podpora
SAN/UC
Vystavení
(od)
Platnost
(roky)
Objednat
GeoTrust True BusinessID EV 5 245 Kč 299 $ EV 4-250 7 dnů 1-2 KoupitDetail
Thawte Web Server EV 6 995 Kč $299 EV 1-250 7 dnů 1-2 KoupitDetail
Symantec Secure Site EV 19 245 Kč 995 $ EV 1-250 5 dnů 1-2 KoupitDetail
Symantec Secure Site Pro EV 30 495 Kč 1499 $ EV 1-250 5 dnů 1-2 KoupitDetail
Symantec Code Signing EV 13 967 Kč 795 $ EV NE 14+ dnů 1-3 KoupitDetail

Ceny uvedené bez DPH.

Proces ověření

Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti je postup vystavení EV SSL certifikátu důkladnější v procesu ověřování a z toho důvodu vystavení trvá déle, než u běžného OV certifikátu. Informace jsou ověřovány z více zdrojů a je vyžadováno zaslání ověřených dokumentů. Provádí se kontrola údajů o majiteli domény, pro kterou bude SSL certifikát vystaven, dále se ověřuje společnost žadatele, provádí se ověření kontaktní osoby a ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby.
Informace o společnosti se ověřují v obchodním rejstříku, kontaktní údaje společnosti ve veřejných telefonních seznamech, majitel domény se ověřuje v dostupných databázích správců domén.
Zaměstnanecký poměr kontaktní osoby se ověřuje pomocí dodaného formuláře od certifikační autority, který potvrzuje kompetentní osoba v organizaci (HR manažer, vedoucí). Tato osoba je následně validována telefonním ověřením. Finální ověření je provedeno telefonickým hovorem s osobou pro autorizaci uvedenou v objednávce.
Pokud certifikační autorita není schopna některé informace veřejně dohledat, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů. Vystavení certifikátu se tak prodlužuje o dobu dodatečného ověřování.

Zobrazení v prohlížeči

Zabezpečené webové stránky jsou v prohlížečích identifikovány výraznou zelenou barvou adresního řádku s informacemi o společnosti a certifikační autoritě. Jedná se jednoznačně o nejvyšší stupeň vyjádření důvěryhodnosti.

Zobrazení certifikátu s EV ověřením v adresním řádku prohlížeče
Detail certifikátu s EV ověřením v prohlížeči