Co musím udělat pro získání VMC certifikátu?

Získání VMC certifikátu je snadné, ale před jeho zažádáním je potřeba splnit tři předpoklady. Tento článek vám poradí jak na to. Najdete v něm i odkaz na nástroje, které vám pomůžou si snadno ověřit, zda jste na VMC připraveni.

VMC ukazuje příjemci e-mailu logo odesilatele
VMC ukazuje příjemci e-mailu logo odesílatele.

Předpoklady pro získání VMC certifikátu

Pro získání VMC certifikátu je potřeba postupovat takto:

  1. Zapněte na doméně DMARC
  2. Ujistěte se, že máte na logo pro VMC ochrannou známku (trademark)
  3. Ujistěte se, že je logo připraveno pro VMC

Poznámka: Doménou předpokládáme tu doménu, ze které chcete e-maily odesílat. Ve VMC certifikátu může být takových domén více - certifikát podporuje SANy.

1. Zapnutí DMARC

Toto je úkol pro vaše IT oddělení či poskytovatele pošty. Předejte jim informace, že potřebujete nastavit na dané doméně DMARC s pravidlem “p=quarantine” či “p=reject”. Zdali je DMARC zapnutý a správně nastavený si můžete vyzkoušet v některém z BIMI checkerů, viz poslední odstavec.

2. Ochranná známka (Trademark)

Na logo, které se bude příjemcům pošty díky VMC certifikátu zobrazovat, musíte mít ochrannou známku (trademark). Tato ochranná známka musí být registrovaná u jedné z předem určených kanceláří (výjimka není možná).

Pro státy evropské unie musí být trademark uveden v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Kompletní odkaz všech světových kanceláří najdete níže.

Trademark nám pošlete formou odkazu na záznam v registru. Neposílejte nám screenshot.

3. Příprava loga pro VMC

Logo, které chcete v e-mailových klientech zobrazit, musí být ve formátu SVG (křivky) a tento zdrojový soubor musí být před zveřejněním upraven (jak na to se dozvíte níže). Pak ho nahrajete na doménu a do DNS dané domény k němu uvedete cestu.

Jak zdrojový soubor SVG upravit najdete v tomto článku DigiCertu; prosté uložení ve formátu SVG nestačí.

U objednávky VMC certifikátu nám pomůže, když nám pošlete odkaz na soubor s logem na vaší doméně. Zdali je vše vytvořeno a nastaveno správně si můžete znovu ověřit pomocí BIMI checkeru.

Odkazy a nástroje

V následujících odstavcích se hovoří o BIMI - je to technologie pro zobrazení ikony v e-mailovém klientovi. Pro funkčnost v reálných e-mailových klientech však potřebujete VMC certifikát, který toto použití loga chráněného trademarkem potvrzuje; mít jen nastaveno BIMI nestačí.

BIMI Inspector - oficiální nástroj BIMI Inspector vám zanalyzuje vloženou doménu, ze které chcete e-maily odesílat, a ukáže její připravenost pro získání VMC. U jednotlivých kroků najdete i vysvětlení a radu, jak případný problém vyřešit.

Na webu BIMI Group také najdete přesné návody jako se na VMC připravit - od nastavení DMARC až po úpravu loga. Vše najdete na stránce Implementation Guide.

Jiným nástrojem pro prověření připravenosti na VMC je BIMI Inspector od Mailkitu. Pomůže vám dokonce vygenerovat DNS záznamy potřebné pro správné nastavení BIMI.

Pomocí nástroje od DigiCertu si můžete vyzkoušet náhled zobrazení vašeho loga v iPhonu. Poslouží pro ilustraci.