Kontrola instalace SSL certifikátu

Kontrola výsledku instalace je nezbytným závěrem celého procesu. Přesvědčte se o tom, že certifikát je nasazen správně a vše funguje jak má všem návštěvníkům serveru.

Správnost instalace SSL/TLS certifikátu je možné zkontrolovat online v našem nástroji Ověření SSL/TLS certifikátu na serveru. Ověřovač vám ukáže SSL/TLS certifikát fungující na zadané doméně a kompletní informace o něm.

Ostatní nástroje

Doporučujeme zkontrolovat vaši doménu s certifikátem pomocí nástroje SSLlabs Server Test. Kromě informací o certifikátu na doméně dokáže komplexně posoudit úroveň zabezpečení serveru a také kompatibilitu nastavení s různými klienty (simulace handshake). Výsledkem je známka A až F hodnotící úroveň zabezpečení domény pomocí SSL/TLS certifikátu.

Nástroje CA

Certifikační autority poskytují vlastní nástroj na kontrolu instalace, který se připojí na uvedenou doménu a port a provede kontrolu instalace certifikátu. Pokud je nalezen problém, ověřovač na něj upozorní a navrhne řešení. V případě častého problému s Intermediate certifikáty a jejich instalace nabídne správné certifikáty ke stažení, takže je nemusíte hledat.

Ujistěte se, že máte instalaci vašeho certifikátu provedenou správně: