Kontrola instalace SSL certifikátu

Správnost instalace SSL certifikátu je možné zkontrolovat online v našem Ověřovači SSL certifikátu.
Certifikační autority poskytují vlastní nástroj na kontrolu instalace, který se připojí na uvedenou doménu a port a provede kontrolu instalace certifikátu. Pokud je nalezen problém, ověřovač na něj upozorní a navrhne řešení. V případě častého problému s Intermediate certifikáty a jejich instalace nabídne správné certifikáty ke stažení, takže je nemusíte hledat.

Ujistěte se, že máte instalaci vašeho certifikátu provedenou správně: