Postup ověření a získání Code Signing certifikátů

Certifikáty Code Signing slouží pro podpis aplikací a kódu. Zde se dozvíte více o procesu jejich získání. Postup se u jednotlivých produktů mírně liší.

Code Signing certifikáty

U těchto certifikátů probíhá ověření a vydání stejně, jako je tomu u OV certifikátů. Po zažádání certifikátu proběhne ověření společnosti, které odpovídá OV ověření organizace. Po vystavení certifikátu ho od SSLmarketu dostanete e-mailem a může si ho spojit spolu s privátním klíčem, nebo v SSLmarketu vytvořit PFX soubor.

DigiCert Code Signing EV

Tento typ certifikátů je uložen na tokenu pro maximální ochranu jeho majitele. Ověření odpovídá úrovni rozšířeného EV ověření. Po vydání certifikátu vám dorazí token, který již obsahuje certifikát a od SSLmarketu dostanete heslo pro jeho použití.

Pokud využíváte stávající token, tak si na něj nově vystavený certifikát nahrajete aplikací DigiCert; e-mailem se certifikát nikdy nezasílá.

Symantec Code Signing EV

Tento typ certifikátů je uložen na tokenu pro maximální ochranu jeho majitele. Po uhrazení objednávky proběhne ověření, které odpovídá úrovní rozšířeného EV ověření. Po dokončení ověření autorita pošle token přes kurýra budoucímu majiteli. Po obdržení tokenu (který je v tomto případě prázdný) si nový certifikát stáhnete z portálu certifikační autority Trust Center. Přihlašovací jméno bude e-mail autorizačního kontaktu a heslo vám bude zasláno od podpory SSLmarketu.

Heslo k tokenu je nastaveno na výchozí hodnotu 1234567890 a pro budoucí použití si ho změníte na své.

Byl tento článek pro vás užitečný?