Přenesení SSL certifikátu z Microsoft serveru na Apache

Pokud využíváte SSL certifikát z rodiny certifikační autority GeoTrust, můžete využít jejich neomezenou serverovou licenci a nasadit SSL certifikát na více serverů.
Certifikát se na serveru váže k privátnímu klíči, takže bude třeba přenést privátní klíč i certifikát na druhý server. Pokud kombinujete webové servery a potřebujete mít certifikát jak na Microsoft serveru i na Apachi, doporučujeme postupovat následujícím postupem.

Export certifikátu pomocí MMC

Detailní návod připravujeme.

Konverze PFX pomocí OpenSSL

Získaný soubor PFX, obsahující certifikát a privátní klíč, nyní potřebujeme změnit na formát, který používá Apache. S pomocí OpenSSL získáme z PFX privátní klíč a certifikát.

Zkopírujte PFX na počítač nebo server, kde je k dispozici OpenSSL. Pomocí tohoto příkazu dostanete obsah PFX souboru to souboru textového: openssl pkcs12 -in mydomain.pfx -out mydomain.txt -nodes Budete vyzváni k zadání hesla pro import PFX, které obsah souboru chrání. Získaný textový soubor si otevřete a uložte si zvlášť privátní klíč, který poznáte podle uvození: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- a certifikát, který je uvozen -----BEGIN CERTIFICATE----- Doporučujeme použít názvy mojedomena.key (privátní klíč), mojedomena.crt (certifikát), intermediateCA.crt (oba Intermediate certifikáty). V PFX souboru budou pravdpěodobně přítomny i Intermediate certifikáty, které můžete stejným způsobem uložit, ale není to nutné. Můžete je najít v e-mailu s certifikátem, který jste obdrželi, nebo v administraci SSLmarket.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu, která vám pomůže s výběrem certifikátu a jakýmkoliv dotazem.