Kvalifikované certifikáty (eIDAS)

Kvalifikované certifikáty slouží pro potvrzení identity osob, serverů či webových stránek a pro elektronickou komunikaci (elektronický podpis). Certifikáty v této kategorii jsou v souladu s nařízením eIDAS. V naší nabídce najdete také certifikáty splňující požadavky Směrnice o platebním styku (PSD2).

Kvalifikované certifikáty (eIDAS)

Evropské nařízení eIDAS definuje požadavky na důvěryhodnost elektronického podpisu, uznávání identit a identifikaci občana (v celé EU). Certifikáty uvedené v této kategorii jsou v souladu s tímto nařízením. Certifikáty označené ikonou bankovky jsou určeny pro splnění požadavků Směrnice o platebním styku (PSD2) pro banky a zprostředkovatele plateb.

Certifikáty vydává společnost DigiCert QuoVadis Trustlink B.V., která je tzv. kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (Trust Service Provider, TSP) nabízející QWACs a QsealC certifikáty splňující normy ETSI TS 119 495, PSD2 a EU 910/2014 (eIDAS). Evropské týmy provádí ověření, vydávání certifikátů a umožňují vám vyhovět zmíněným nejnovějším standardům pro bezpečnost autentizace a komunikace.

Logo CA QuoVadis

Využití kvalifikovaných certifikátů

Kvalifikované certifikáty jsou využívány pro identifikaci subjektů a pro dokládání identity veřejné správě. Můžete je využít k následujícím účelům:

 • elektronický podpis s nejvyšší důvěryhodností
 • kvalifikovaným elektronickým podpisem nahradíte vlastnoruční podpis (viz dále)
 • komunikace s veřejnou správou v EU, uznávání identity
 • komunikace s veřejnou správou a úřady v ČR
  • odeslání daňového přiznání
  • podání úřadům jako Daňová správa, ČSSZ, atd.
  • podepisování na úrovni vlastnoručního podpisu
 • podepisování dokumentů a smluv
 • archivování dokumentů, časová razítka (např. spisová služba)
 • identifikace uživatelů v různých počítačových systémech nejen veřejné správy

Kvalifikované certifikáty v naší nabídce

Níže najdete přehled kvalifikovaných certifikátů QuoVadis v naší nabídce. Všechny certifikáty jsou uloženy na kvalifikovaném prostředku a bez něj není možné certifikát získat. Díky tomu je elektronický podpis na úrovni vlastnoručního.

Zaručený elektronický podpis je podpis nižší úrovně důvěryhodnosti, který nebyl vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku (certifikát na tokenu či smartcard). Tyto certifikáty máme v nabídce jako osobní S/MIME certifikáty a nejsou vydávány v souladu s eIDAS (česká veřejná správa je neuznává)

Kvalifikované osobní certifikáty a certifikáty pro elektronickou pečeť

 • Qualified Personal Organization Certificate
 • Qualified Personal Certificate

Kvalifikované TLS/SSL webové certifikáty (QWAC)

 • Qualified Website Authentication Certificate - Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek
 • Kvalifikované certifikáty QWAC se používají pro přenos informací. Potvrzují vaši identitu poskytovatele platebních služeb svým zákazníkům a dalším podnikům při šifrování a ověřování citlivých dat.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronické pečeti (QSealC)

 • Qualified eSeal Certificate - Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť
 • Certifikáty QSealC se používají pro digitální podpis. Pomocí nich „orazítkujete“ data aplikací, citlivé dokumenty a další komunikaci pro doklad toho, že jsou odolné proti neoprávněným zásahům a pocházejí z důvěryhodného zdroje. Vyhovují nařízení eIDAS a podporují standardy PAdES, CAdES či XadES.

- Certifikáty splňují požadavky nařízení PSD2 a jsou určeny pro něj. Více informací o tématu PSD2 najdete v tomto dokumentu, který připravily certifikační autority DigiCert a QuoVadis.

Poptávky certifikátů nám prosím posílejte na eidas@sslmarket.cz

Kvalifikovaná časová razítka

 • QuoVadis Timestamp

Rozdíl mezi osobním certifikátem a pečetí

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je vydán pro konkrétní osobu a využívá se k podepisování dokumentů touto osobou vytvořených a signovaných.

Certifikát pro elektronickou pečeť je vydán pro organizaci. Používá se pro podepisování dokumentů vydaných a odeslaných jménem organizace (například faktury). Je vydán zástupci organizace a nese její název.

Kompletní přehled kvalifikovaných certifikátů QuoVadis v naší nabídce

Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci webových stránek

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Běžná cena Ověření Podpora SAN/UC Vystavení (během) Platnost (roky) Objednat
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis QWAC Od 20 995 Kč N/A QV ANO 15 dní 1-2 Koupit

Certifikáty pro kvalifikovaný el. podpis

Kval. certifikát Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavení (během) Platnost (roky) Objednat
Ceny uvedené bez DPH.
QuoVadis Qualified Personal Certificate Od 2 975 Kč N/A QV NE 10-15 dní 1-3 Koupit
QuoVadis Qualified Personal Organization Certificate Od 2 975 Kč N/A QV NE 10-15 dní 1-3 Koupit

Certifikáty pro kvalifikovanou pečeť v naší nabídce

Kval. pečeť Cena od SSLmarket Cena QuoVadis Úroveň podpisu Podpora SAN/UC Vystavení (během) Platnost (roky) Objednat
Ceny uvedené bez DPH.
Qualified eSeal Certificate Od 14 996 Kč N/A QV NE 15 dní 1-3 Koupit

Pomoc s SSL certifikáty

Potřebujete poradit s kvalifikovanými certifikáty?

Napište nám
eidas@sslmarket.cz
Kontaktní formulář
Zavolejte nám
+420 511 150 150
+420 730 162 600