Ostatní certifikáty

Tato kategorie sjednocuje méně obvyklé typy SSL/TLS certifikátů či certifikáty pro jiné účely.

Certifikáty pro Wi-Fi

DigiCert je autorizován pro vydávání certifikátů pro Online Sign-Up (OSU) servery, které nazývá Wi-Fi certifikáty. Certifikáty pro Wi-Fi (hotspoty a servery) pomáhají zvýšit důvěryhodnost těchto sítí a zejména bezpečnost jejich návštěvníků.

Direct/FBCA

Direct/FBCA certifikáty nachází uplatnění ve zdravotnickém sektoru Spojených států, protože místní regulace vyžaduje komunikaci pomocí tohoto specifického typu certifikátu.

Device certifikáty

Device certifikáty jsou určeny pro zařízení Internet of Things (IoT) a pro automatizaci. U těchto zařízení zajišťují autentizaci a šifrování. Každé IoT zařízení může získat svůj certifikát, kterým se jasně identifikuje.

Nabídku připravujeme.