Postup ověření a získání podpisových certifikátů a S/MIME

Certifikáty S/MIME slouží pro podpis e-mailů a dokumentů. Zde se dozvíte více o procesu jejich získání. Postup se u jednotlivých produktů mírně liší.

S/MIME certifikáty Digital Signature Plus a Premium

U těchto certifikátů probíhá vyzvednutí online na webu certifikační autority. Po zažádání certifikátu proběhne ověření společnosti, které odpovídá OV ověření organizace. Pak žadatel o certifikát dostane e-mailem odkaz pro jeho stažení. V kompatibilním prohlížeči (viz níže) provedete vygenerování a stažení certifikátu do úložiště v systému, kde bude k dispozici pro podepisující programy.

Postup ověření a získání podpisových certifikátů a S/MIME
Postup ověření a získání podpisových certifikátů a S/MIME.

Certifikát se po potvrzení dialogu vygeneruje a uloží v úložišti prohlížeče, který jste použili. Firefox má své úložiště a ostatní programy Windows (Chrome, Outlook) používají úložiště systému; navzájem jsou oddělené. Certifikát však můžete exportovat a importovat do jiného úložiště dle potřeby.

Jak provést export certifikátu z Firefoxu najdete v článku export certifikátu z úložiště certifikátů.

Certifikáty Document Signing Organization

Tento typ certifikátů je uložen na tokenu pro maximální ochranu jeho majitele. Princip ověření je podobný jako u Code Signing EV certifikátů.

Objednávku Document Signing Organization certifikátu pošleme certifikační autoritě a ta ověří společnost žadatele. Ověření odpovídá úrovni OV ověření organizace. Po vydání certifikátu vám dorazí token, který již obsahuje certifikát a od SSLmarketu dostanete heslo pro jeho použití.

Pokud využíváte stávající token, tak si na něj nově vystavený certifikát nahrajete aplikací DigiCert; e-mailem se certifikát nikdy nezasílá.