Postup ověření a získání podpisových certifikátů a S/MIME

Certifikáty S/MIME slouží pro podpis e-mailů a dokumentů. Zde se dozvíte více o procesu jejich získání. Postup se u jednotlivých produktů mírně liší.

S/MIME certifikáty Premium

Certifikáty S/MIME Client Premium obsahují e-mailovou adresu, pro kterou je certifikát vydán. Před vydáním certifikátu je potřeba tuto adresu potvrdit, aby bylo prokázáno, že držitel adresy s vydáním souhlasí.

Potrzení e-mailové adresy pro vydání certifikátu
Potvrzení e-mailové adresy pro vydání certifikátu.

Odkaz zaslaný certifikační autoritou míří na web DigiCertu. Zde uvidíte kladný výsledek ověření adresy a informaci o následném vydání certifikátu. V tuto chvíli je vše hotovo a pro vydání není nic víc potřeba!

Zpráva o úspěšném potvrzení e-mailu a vydání certifikátu
Zpráva o úspěšném potvrzení e-mailu a vydání certifikátu.

Certifikát Vám po vydání dorazí e-mailem, ale pro import do poštovních programů je potřeba vytvořit soubor PFX a naimportovat certifikát. Informace pro import najdete v naší nápovědě v článku o exportu a importu S/MIME certifikátů.

Certifikáty Document Signing Organization

Tento typ certifikátů je uložen na tokenu pro maximální ochranu jeho majitele. Princip ověření je podobný jako u Code Signing EV certifikátů.

Objednávku Document Signing Organization certifikátu pošleme certifikační autoritě a ta ověří společnost žadatele. Ověření odpovídá úrovni OV ověření organizace. Po vydání certifikátu vám dorazí token, který bude sloužit k podepisování a již obsahuje vydaný certifikát. Heslo pro odemčení tokenu najdete ve své administraci v detailu objednávky.

Byl tento článek pro vás užitečný?