Srovnání funkcí a vlastností podpisových certifikátů

V tabulkách níže najdete srovnání funkcí a vlastností podpisových certifikátů. Jednotlivá srovnání se dívají na různé aspekty podpisových certifikátů a jejich možnosti využití.

Informace obsažené v podpisových certifikátech

Tento přehled ukazuje rozsah a typ údajů, které jsou uvedeny v podpisových certifikátech.

Certifikát / Obsažené údaje E-mail Jméno osoby Název organizace
S/MIME Client Premium *
S/MIME Digital Signature Plus *
Document Signing
Code Signing EV
* Poznámka: V certifikátu může být jak jméno osoby ze společnosti žádající o certifikát (zaměstnance), tak pouze název organizace. V takovém případě je název organizace v polích CN (Common name) i O (Organization).

Funkce podpisových certifikátů

Níže vidíte přehled funkcí podpisových certifikátů a můžete dle zmínených účelů snadno určit, který certifikát pro podpis potřebujete.

Certifikát / Funkce Podpis e-mailu Šifrování e-mailu Podpis dokumentů Autentizace osoby
S/MIME Client Premium
S/MIME Digital Signature Plus
Document Signing
Code Signing EV