Zobrazení certifikátu v prohlížeči

Pomocí certifikátů dochází k šifrovanému spojení mezi servery a internetovým prohlížečem uživatele. Díky certifikačním autoritám, které ověřují žadatele o certifikát, si může uživatel v prohlížeči ověřit, zda server se kterým komunikuje je opravdu ten, za který se vydává.

Na zabezpečených webových stránkách pomocí důvěryhodných SSL certifikátů nejsou uživatelé obtěžováni jakýmkoliv hlášením o nedůvěryhodnosti. Zobrazení informací o zabezpečeném přenosu většina prohlížečů zobrazuje pomocí ikonky zámečku, který po rozkliknutí poskytuje další důležité informace a detaily. Současně je u adresy stránky u protokolu http doplněno písmeno "s" (např. https://www.sslmarket.cz/) .

Zobrazení zabezpečených stránek v internetovém prohlížeči
Zobrazení EV SSL certifikátu v adresním řádku u populárních prohlížečů.

Informace a detail SSL certifikátu

Internetové prohlížeče informují o návštěvě zabezpečených stránek ikonkou, v případě EV certifikátů i zeleným zabarvením adresního řádku. Pokud chceme o SSL certifikátu zjistit více, je nutné rozkliknout zámeček, kde se zobrazí základní informace o SSL certifikátu (doména, společnost, certifikační autorita, typ šifrování). Kompletní podrobnosti o certifikátu jsou k dispozici následně v odkazu na detail. Zde jsou již k dispozici veškeré informace o SSL certifikátu. Dle typu prohlížeče jsou detaily certifikátu zobrazeny v několika záložkách a záznamy lze jednoduše procházet.