Certifikáty QuoVadis jsou nyní dostupné

(9. 7. 2019) Rozšířili jsme nabídku o kvalifikované produkty QuoVadis, které jsou vydávány v souladu s evropským nařízením eIDAS a Směrnicí o platebním styku (PSD2). V naší nabídce nyní najdete kompletní nabídku CA QuoVadis a tyto certifikáty můžete přímo objednat.

Kvalifikované certifikáty QuoVadis vyhovují nařízení eIDAS

V naší nabídce dosud chyběly kvalifikované certifikáty vydávané v souladu s nařízením eIDAS. Nyní v naší nabídce najdete kompletní portfolio kvalifikovaných služeb CA QuoVadis, které zahrnuje kromě certifikátů pro podpis a pečeť také certifikáty pro QWAC, PSD2 a také certifikáty pro zaručený podpis.

Nabídku kvalifikovaných certifikátů naleznete na stránce Kvalifikované certifikáty (eIDAS). Nabídku kvalifikovaných certifikátů pro poskytovatele platebních systémů, které vyhovují směrnici PSD2, potom na stránce Kvalifikované certifikáty pro zabezpečení platebního styku (PSD2).

Certifikáty vydává společnost DigiCert QuoVadis Trustlink B.V., která je tzv. kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (Trust Service Provider, TSP) nabízející QWACs a QsealC certifikáty splňující normy ETSI TS 119 495, PSD2 a EU 910/2014 (eIDAS). Evropské týmy provádí ověření, vydávání certifikátů a umožňují vám vyhovět zmíněným nejnovějším standardům pro bezpečnost autentizace a komunikace.