SSLmarket rozšiřuje nabídku o certifikáty QuoVadis pro eIDAS a PSD2

(14. 6. 2019) Rozšiřujeme nabídku o kvalifikované certifikáty QuoVadis, které jsou vydávány v souladu s evropským nařízením eIDAS o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách v EU a Směrnicí o platebním styku (PSD2). Nabízíme i kvalifikované certifikáty QWAC (certifikát pro autentizaci internetových stránek) a QsealC (certifikát pro elektronickou pečeť).

Kvalifikované certifikáty (eIDAS)

V naší nabídce dosud chyběly kvalifikované certifikáty vydávané v souladu s nařízením eIDAS. S radostí oznamujeme, že dlouho očekávané certifikáty začínáme vydávat během června. Vydávání kvalifikovaných certifikátů je možné díky akvizici certifikační autority QuoVadis, kterou společnost DigiCert, Inc. provedla letos v lednu právě za účelem rozšíření nabídky o kvalifikované certifikáty a posílení své pozice v zemích Evropské unie.

Nabídku kvalifikovaných certifikátů splňujících nařízení eIDAS naleznete na stránce Kvalifikované certifikáty (eIDAS). Nabídku kvalifikovaných certifikátů pro poskytovatele platebních systémů, které vyhovují směrnici PSD2, potom na stránce Kvalifikované certifikáty pro zabezpečení platebního styku (PSD2).

Nabídku kvalifikovaných certifikátů připravujeme a certifikáty budou dostupné během června. Poptávky posílejte už nyní na eidas@sslmarket.cz

 

Certifikáty vydává společnost DigiCert QuoVadis Trustlink B.V., která je tzv. kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (Trust Service Provider, TSP) nabízející QWACs a QsealC certifikáty splňující normy ETSI TS 119 495, PSD2 a EU 910/2014 (eIDAS). Evropské týmy provádí ověření, vydávání certifikátů a umožňují vám vyhovět zmíněným nejnovějším standardům pro bezpečnost autentizace a komunikace.