Aplikace SSLmarket pro Windows

Aplikace SSLmarket pro Windows umožňuje snadnou správu certifikátů na vašem SSLmarket účtu a jejich snadnou instalaci do úložiště vašeho systému.

Princip aplikace a možnosti použití

Aplikace SSLmarket pro Windows desktop slouží pro napojení vašeho zákaznického účtu SSLmarket na váš desktop. Díky tomuto přístupu můžete snadno vytvářet žádosti o certifikát, doplňovat je do objednávky a posléze certifikát snadno instalovat do systému. Certifikáty můžete v aplikaci také přegenerovat.

Hlavním cílem aplikace je ulehčit čas a práci majiteli certifikátu při vytvoření CSR requestu a při instalaci certifikátu po jeho vydání. To jsou časově nejnáročnější úkony, které vlastník certifikátu musí provést a které na něj kladou i nemalé požadavky ve smyslu orientace v problematice PKI.

Všechna komunikace mezi SSLmarketem a aplikací probíhá přes API v reálném čase, takže v aplikaci vždy vidíte aktuální informace. Můžete si je ale také aktualizovat manuálně.

Aplikace SSLmarket pro Windows

Použití aplikace a úložiště certifikátů

Pro propojení aplikace se SSLmarket účtem je potřeba na vašem zákaznickém účtu povolit přístup přes API a vygenerovat si tamtéž API klíč. Ten pak vložíte do aplikace pro Windows a to pro spojení stačí. Uživatelské jméno ani heslo nepotřebujete.

V aplikaci naleznete stejné agendy certifikátu jako na webu SSLmarket. Můžete však s objednávkami a certifikáty provádět vybrané akce:

  • update objednávky, vytvoření a vložení CSR
  • stažení certifikátu (v obecném smyslu)
  • stažení certifikátu do úložiště systému
  • instalace certifikátu do úložiště systému (k existujícímu privátnímu klíči)

Aplikace pracuje nad úložištěm certifikátů vašeho systému Windows.

Úložiště certifikátů (certificate store) systému Windows udržuje seznam certifikátů, které může použít konkrétní uživatel a celý počítač (server). Úložiště je tedy rozděleno na dvě části, přičemž certifikáty můžete naimportovat do obou.

Platí, že:

  • Osobní certifikáty S/MIME musí být uloženy v Osobním úložišti uživatele (User account).
  • Certifikáty serverové (vydané pro domény) musí být uloženy v úložišti stroje (Computer account), jinak je server nemůže používat.

Aplikace SSLmarket instaluje certifikáty do obou, aby se předešlo případným problémům.

Instalace S/MIME certifikátu a nastavení v Outlooku

S verzí 1.1.0 jsme přidali novou funkci, která vám ušetří spoustu času. Pokud máte u SSLmarketu objednaný S/MIME certifikát, tak si pomocí SSLmarket aplikace vytvoříte snadno CSR a pošlete ho rovnou do objednávky přes API. Jakmile je certifikát vystaven, tak si ho pomocí aplikace nainstalujete do systému. Aplikace se vás také zeptá, zdali chcete tento certifikát nastavit do Outlooku pro podepisování zpráv.

Pokud dialog potvrdíte, tak bude S/MIME certifikát nastaven v Outlooku jako výchozí certifikát pro podpis a můžete začít posílat podepsané e-maily! Předpokladem úspěšné instalace je samozřejmě shoda e-mailu odesilatele s e-mailovou adresou uvedenou v S/MIME certifikátu.

Aplikace SSLmarket byla úspěšně otestována s Outlookem 2019, 2016, 2013 a 2010.

V případě potřeby kontaktujte podporu

Detailní nápovědu pro použití aplikace najdete přímo v ní. Obsahuje kromě jiného i snadný postup pro instalaci TLS a S/MIME certifikátu.

Pokud se vám při práci s certifikáty něco nedaří, neváhejte kontaktovat podporu SSLmarketu. Rádi vám pomůžeme problém vyřešit.

Pokud budete certifikát instalovat na server, tak si správné nastavení služby a správnost instalace ověřte v našem ověřovači TLS certifikátů.

Byl tento článek pro vás užitečný?