Postup ověření EV (Extended Validation) SSL certifikátů

Uvedený postup ověření se týká SSL certifikátů:

Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti je postup ověření EV SSL certifikátu důkladnější a veškeré informace jsou ověřovány z více zdrojů.
Z toho důvodu vystavení trvá déle, než u běžného OV (Organization Validation) certifikátu. Proces spočívá ve čtyřech krocích ověření žadatele certifikátu. Ověření majitele domény, ověření společnosti žadatele, ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby a finální telefonické ověření kontaktní osoby.

Ověření domény

Shoda majitele domény s žadatelem certifikátu se ověřuje v dostupných databázích správců domén.
(v případě domény CZ z registru sdružení CZ.NIC)

Ověření společnosti

Informace o společnosti, která bude následně majitelem SSL certifikátu se ověřují v obchodním rejstříku.

Ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby

Zaměstnanecký poměr kontaktní osoby se ověřuje pomocí dodaného formuláře od certifikační autority, který potvrzuje kompetentní
osoba v organizaci (HR manažer, vedoucí, ...). Tato osoba je následně validována telefonním ověřením.

Telefonické ověření

Kontaktní telefonní údaje certifikační autorita získává z veřejných telefonních seznamů (www.zlatestranky.cz a www.1188.cz). Následné verbální ověření autorizační osoby probíhá standardně v anglickém jazyce a trvá cca. jednu minutu.

Pokud certifikační autorita není schopna některé informace veřejně dohledat, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů.
Vystavení certifikátu se tak prodlužuje o dobu dodatečného ověřování.

Jakmile bude proces ověření dokončen, je vygenerovaný SSL certifikát zaslán na e-mail technického kontaktu, popřípadě jej kdykoliv získáte po přihlášení na váš zákaznický účtet.