Postup ověření OV (Organization Validation) SSL certifikátů

Uvedený postup ověření se týká SSL certifikátů:

Proces ověření SSL certifikátu je zcela manuální a spočívá ve třech krocích ověření žadatele certifikátu.
Ověření majitele domény, ověření společnosti žadatele a finální telefonické ověření kontaktní osoby.

Ověření domény

Shoda majitele domény s žadatelem certifikátu se ověřuje v dostupných databázích správců domén.
(v případě domény CZ z registru sdružení CZ.NIC)

Ověření společnosti

Informace o společnosti, která bude následně majitelem SSL certifikátu se ověřují v obchodním rejstříku.

Telefonické ověření

Kontaktní telefonní údaje certifikační autorita získává z veřejných telefonních seznamů (www.zlatestranky.cz a www.1188.cz). Následné verbální ověření autorizační osoby probíhá standardně v anglickém jazyce a trvá cca. jednu minutu.

Pokud certifikační autorita není schopna některé informace veřejně dohledat, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů.
Vystavení certifikátu se tak prodlužuje o dobu dodatečného ověřování.

Jakmile bude proces ověření dokončen, je vygenerovaný SSL certifikát zaslán na e-mail technického kontaktu, popřípadě jej kdykoliv získáte po přihlášení na váš zákaznický účtet.