Postup ověření SSL/TLS certifikátu

Je-li provedena objednávka SSL/TLS certifikátu, vložen správný veřejný klíč (CSR) a provedena platba, je o SSL/TLS certifikát u dané certifikační autority zažádáno. Podle zvoleného typu certifikátu (DV, OV, EV) se provádí ověření zadaných informací z objednávky. Jakmile je proces ověření dokončen, je certifikát vystaven a je možné provást jeho instalaci na webový server.

Ostatní typy certifikátů mají odlišné ověření a více informací najdete v příslušném článku.

Domény FQDN zahrnuté v objednávce SSL/TLS certifikátů jsou standardně ověřovány přes e-mail a toto ověření je prvním krokem objednávky. K dispozici je však alternativní automatické ověření přes unikátní DNS záznam, nebo přes soubor na FTP ověřované domény. Výchozí e-maily pro ověření domény jsou: admin, administrator, hostmaster, postmaster a webmaster na ověřované doméně.